Schriftelijke vraag: corona en nertsenfokkerijen

Europarlementariër Bas Eickhout stelde zojuist deze schriftelijke vragen over de overdracht van Covid-19 van nertsen op mensen aan de Europese Commissie. 

Vraag met voorrang met verzoek om schriftelijk antwoord aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Bas Eickhout (Verts/ALE)

Betreft: Covid-19 overdracht van nertsen op mensen

Bij een medewerker op een Nederlands nertsenbedrijf is Covid-19 aangetroffen dat overeenkomsten vertoont met het virus bij nertsen op datzelfde bedrijf. Op basis van onderlinge vergelijking en de plaats van de virusisolaten in de stamboom, is geconcludeerd dat het ‘aannemelijk’ is dat de medewerker door nertsen is besmet. Dat meldt de Nederlandse overheid na nieuw onderzoek. Tot nu toe werd aangenomen dat dieren de infectie van mensen kregen. Tevens is gebleken dat nertsen COVID-19 subklinisch kunnen doormaken, waardoor besmette bedrijven mogelijk onder de radar blijven. Tot slot lijken boerderijkatten een rol te hebben in de Covid-19 overdracht tussen twee besmette nertsenbedrijven. De Nederlandse overheid kondigt extra onderzoek aan. Besmette bedrijven blijven, met een paar extra veiligheidsmaatregelen, gewoon open.

  1. Via verdere mutatie naar andere (wilde) dieren kan verspreiding zeer rap gaan. Is de reactie van de Nederlandse overheid niet te terughoudend? Zou uit voorzorg overgegaan moeten worden op sluiting van besmette bedrijven?
  2. Wat is de rol van de Europese Commissie in dit soort gezondheidskwesties met mogelijk oncontroleerbare grensoverschrijdende gevolgen?
  3. Deze kwestie hoeft zich niet tot Nederland te beperken en kan elders in Europa eveneens het geval zijn. Wat gaat de Europese Commissie adviseren en ondernemen op basis van deze informatie?