Schultz heeft maling aan gevolgen Blankenburgtunnel

GroenLinks is niet verrast, maar zeer teleurgesteld over de keus van minister Schultz om de Blankenburgtunnel aan te leggen ten koste van het prachtige landschap tussen Vlaardingen en Maassluis. Tweede Kamerlid Ineke van Gent: “Weer wordt een stuk Midden Delfland te grabbel gegooid voor een stuk asfalt, dat terwijl de Betuwelijn zwaar onderbezet blijft en een effectieve maatregel als de spitsheffing taboe is.”

De minister heeft maling aan het MER-rapport waarin de nadelen van de Blankenburgtunnel voor landschap, natuur en leefbaarheid glashelder staan opgesomd.

“Ik vraag me af of ze het rapport überhaupt heeft opengeslagen,” aldus Van Gent.

GroenLinks is geen voorstander van een nieuwe wegverbinding in de regio, maar vindt dat de optie voor de Oranjetunnel beter onderzocht moet worden.

Van Gent: “De Oranjetunnel is ook overbodig, maar sloopt tenminste geen natuur.”                                                       

GroenLinks concludeert daarbij dat de nieuwe vorm van inspraak, volgens de zogenaamde Elverdingmethode, heeft gefaald.

Van Gent: “Mensen, belangenorganisaties en gemeenten mogen meepraten maar als puntje bij paaltje komt, worden ze niet gehoord. Deze inspraak is een farce.”