Decentralisaties zorgverlening en menselijke maat is de hoeksteen van sociale zorg
Goede zorgverlening op maat

Snelle oplossing nodig voor chaos met Pgb

GroenLinks-Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet maakt zich grote zorgen over de problemen met de uitbetaling van een groot deel van de persoonsgebonden budgetten. Door de chaotische situatie die is ontstaan bij de Sociale Verzekeringsbank dreigen tienduizenden individuele zorgverleners financieel in de knel te komen omdat zij hun inkomsten over januari te laat ontvangen. Ellemeet wil van staatssecretaris Van Rijn de garantie dat alle zorgverleners die werken voor PGB-houders hun lonen tijdig uitbetaald krijgen.

Sinds 1 januari 2015 krijgen mensen het geld van hun persoonsgebonden budget (pgb) niet langer op hun rekening gestort, maar ligt de verantwoordelijkheid voor het uitbetalen van de pgb’s bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Daarbij gaat veel mis omdat de SVB ver achterloopt met haar administratie. Volgens Ellemeet is er voor deze operatie veel te weinig tijd uitgetrokken, ondanks tijdige waarschuwingen van belangenverenigingen en de politiek. Slechts een beperkt deel van de tienduizenden zorgverleners heeft deze maand hun geld gekregen. PGB-houders luidden dit weekend op twitter massaal de noodklok onder de hashtag #pgbalarm.

Ellemeet: “Door het pgb kunnen patiënten de regie over hun eigen leven houden en zelf de zorg regelen die het best bij ze past. Maar voor veel pgb-houders waren de afgelopen weken dramatisch. Zorgverleners kunnen niet zo maar een maand aan inkomen missen. Ik wil dat de staatssecretaris een harde garantie geeft over tijdige uitbetaling en zorgt dat deze zorgverleners zo snel mogelijk alsnog hun inkomen ontvangen.”