In gesprek met de Nederlandse pers verklaarde Rutte niet te willen zeggen of Nederland extra vluchtelingen uit Oekraïne gaat opvangen: “Binnen bestaande afspraken en kaders kijken wat we kunnen doen.”

Deze uitspraken van premier Rutte schieten in het verkeerde keelgat. Als Rusland een Europees land binnen valt zijn we ver voorbij de “bestaande afspraken en kaders”. Het kabinet moet nú snel zorgen dat de opvangcapaciteit op orde is om vluchtelingen actief veiligheid te bieden.

Nederland moet nu solidariteit tonen en klaar staan om veilige opvang te bieden voor vluchtelingen uit Oekraïne. Dat stellen onze Kamerleden Suzanne Kröger en Corinne Ellemeet.

Daarom stellen zij onderstaande Kamervragen aan de minister van Buitenlandse Zaken en de Staatssecretaris, over de capaciteit en bereidheid van Nederland voor de opvang van eventuele vluchtelingen uit Oekraïne

 1. Deelt u de mening dat vluchtelingen recht hebben op een veilige plek in de EU, ondanks dat Premier Rutte niet heeft willen toezeggen dat Nederland extra vluchtelingen uit Oekraïne gaat opvangen tijdens de persconferentie op 24 februari? Zo ja, hoeveel vluchtelingen bent u voornemens over te nemen van de EU-lidstaten die vermoedelijk als eerste geconfronteerd zullen worden met vluchtelingenstromen vanuit Oekraïne?
   
 2. Klopt de suggestie die werd gewekt vorige week dat er een gebrek aan opvangcapaciteit was waardoor er geen vlucht met Afghaanse evacués naar Nederland kon komen? Kan de minister aangeven hoeveel plekken er op dit moment bij het COA beschikbaar zijn? Wordt er nu al gewerkt aan het ophogen van de capaciteit? Zo ja, met hoeveel extra vluchtelingen wordt rekening gehouden. Welke andere acties heeft het kabinet de afgelopen week getroffen in voorbereiding op een vluchtelingenstroom?
   
 3. In hoeverre heeft de minister tijdens de afgelopen Raad Buitenlandse Zaken de voorbereiding voor een Europees noodplan voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne aangekaart?
   
 4. Is de minister/staatssecretaris het met de leden van de GroenLinks fractie eens dat de opvang van mogelijke Oekraïense vluchtelingen niet enkel door de EU-landen aan de grens met Oekraïne dient te worden gedragen, maar als gezamenlijke Europese verantwoordelijkheid moet worden gezien? Is de minister bereid er in EU-verband voor te pleiten dat Richtlijn 2001/55/EG van de Raad betreffende “minimumnormen voor het verlenen van tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden en maatregelen ter bevordering van een evenwicht tussen de inspanning van de lidstaten voor de opvang en het dragen van de consequenties van de opvang van deze personen” in werking dient te worden gesteld nu een vluchtelingenstroom uit Oekraïne op gang komt, zodat zij direct tijdelijke bescherming kunnen verkrijgen en het asielsysteem niet onnodig vastloopt?
   
 5. Is de minister bekend met de beschikbare opvangcapaciteit voor mogelijke vluchtelingen in EU-landen die grenzen aan Oekraïne? Is het kabinet bereidt bij te dragen aan de mogelijke opvang van Oekraïense vluchtelingen via relocatie indien de opvangcapaciteit van landen aan de Europese buitengrenzen tekort schiet?