Onze tegenbegroting in cijfers
Extra inkomsten en uitgaven in de tegenbegroting

Waardering voor de publieke sector

Zorgmedewerkers verdienen meer dan applaus. Leraren, agenten, boa’s, welzijnswerkers. De mensen die werken in de publieke sector doen essentieel werk voor ons allemaal. Vaak met te weinig collega’s. Te veel werkdruk. En een hele hoop administratie.

Dat moet anders. De helden van de samenleving moeten de waardering krijgen die ze verdienen. Dat begint bij een beter salaris en minder werkdruk. Daarom trekken we 3,6 miljard extra uit voor de publieke sector.

Van woningmarkt naar volkshuisvesting

Er heerst een wooncrisis. Er is een tekort aan woningen in ons land en de woningen die er zijn, zijn veel te duur. Huurprijzen zijn de afgelopen jaren de pan uitgerezen. Dat moet anders. In ons voorstel verdwijnt de verhuurdersheffing, zodat woningbouwcorporaties kunnen investeren in de bouw van nieuwe woningen, het verduurzamen van bestaande woningen en het beperken van de huurprijs.

Bevriezen zorgpremie

Door de coronacrisis hebben zorgmedewerkers overuren gedraaid. De extra zorg die geleverd is, leidt ook tot extra kosten. Maar veel mensen hebben nu al moeite om rond te komen. Wij willen voorkomen dat de zorgpremie komend jaar stijgt. Daarom moet de overheid nu bijspringen. Wij trekken daar 900 miljoen voor uit.

Zekerheid in de economische crisis

De coronacrisis raakt ook onze economie. We willen alles op alles zetten om te voorkomen dat mensen hun baan verliezen. Komt een bedrijf toch in de problemen dan is het van het grootste belang dat mensen van baan naar baan gaan. Dat betekent ook dat we vol moeten inzetten op omscholing. Toch zijn er ook mensen die hun inkomen verliezen als gevolg van de economische crisis. Voor hen moet er een goed sociaal vangnet zijn. Om die reden investeren we in omscholing en schaffen we de partnertoets in de TOZO af.

Steun voor de culturele sector

Cultuur is van onschatbare waarde voor ons land. Muziek, film, theater: het kleurt niet alleen ons leven. Het is ook economische van belang. De coronacrisis heeft met name de culturele sector in grote problemen gebracht. Vanaf de ene op de andere dag werd het stil op het podium. Juist in deze periode waarin we troost halen uit boeken, muziek en kunst mogen we de culturele sector niet laten vallen. We trekken daarom nogmaals 500 miljoen uit voor cultuur.

Extra geld voor ontwikkelingssamenwerking

De coronacrisis raakt vooral de meest kwetsbaren. Niet alleen in Nederland maar wereldwijd. De Adviesraad Internationale Vraagstukken heeft het kabinet opgeroepen om een miljard vrij te maken voor de bestrijding van het coronavirus elders in de wereld. Het kabinet heeft deze oproep maar half beantwoord. Wij doen het helemaal.

Toptarief winstbelasting van 25% naar 30%

Er is al jarenlang een race naar de bodem als het gaat om tarieven in de winstbelasting. Grote multinationals spelen landen tegen elkaar uit, waardoor de winstbelasting wereldwijd steeds verder wordt uitgehold. Wij doorbreken deze trend en laten bedrijven hun eerlijke steentje bijdragen aan de publieke voorzieningen in dit land.

Geen belastingkorting voor het bedrijfsleven (BIK)

Het kabinet is van plan om jaarlijks €2 miljard uit te trekken om het bedrijfsleven een belastingkorting te geven. Wij draaien dit terug want dit geld kan veel beter worden besteed.

Geen solvabiliteitsfonds voor het bedrijfsleven

VNO-NCW heeft een fonds voorgesteld waar het kabinet €300 miljoen voor wil reserveren. Wij schrappen dit voorstel en gebruiken het geld voor de problemen in de samenleving waar het kabinet niet genoeg geld voor vrijmaakt.

Afschaffen expatregeling

Er is geen reden om expats anders te behandelen dan gewone Nederlanders, daarom schrappen we de 30% korting op hun inkomstenbelasting.

CO2-belasting voor grote vervuilers

Het kabinet komt met een CO2-belasting die bedrijven niks gaat kosten. De aanpak van klimaatverandering is al veel te lang uitgesteld, er moet nu een serieuze CO2-belasting komen waarbij de vervuilende industrie wél gaat betalen voor hun CO2-uitstoot. Anders halen we nooit de Klimaatdoelen van Parijs.

Toptarief van 60% voor inkomens boven €150.000

De sterkste schouders zouden de zwaarste lasten moeten dragen, daarom vragen we van topverdieners een extra bijdrage aan de maatschappij.

Vermogensbelasting voor miljonairs

De vermogensongelijkheid in Nederland is een van de grootste ter wereld. Miljonairs die geld verdienen met het bezitten van vermogen betalen niet of nauwelijks belasting. Met een vermogensbelasting verkleinen we deze ongelijkheid.