GroenLinks steunt de staking van leraren, ouders en onderwijsinstellingen op woensdag 6 november.

Vanuit het hele land zullen actievoerders van GroenLinks zich aansluiten bij de stakingen om deze kracht bij te zetten. Tijdens de begrotingsbehandeling Onderwijs in de Tweede Kamer zal GroenLinks de minister vragen om het onderwijsveld serieus te nemen en meer te investeren in onderwijs.

Stakers onderwijs verdienen onze steun

GroenLinks steunt de staking van leraren, ouders en onderwijsinstellingen op woensdag 6 november. Vanuit het hele land zullen actievoerders van GroenLinks zich aansluiten bij de stakingen om deze kracht bij te zetten. Tijdens de begrotingsbehandeling Onderwijs in de Tweede Kamer zal GroenLinks de minister vragen om het onderwijsveld serieus te nemen en meer te investeren in onderwijs.

Nederland kampt met een gigantisch lerarentekort, waardoor steeds vaker klassen naar huis worden gestuurd en onbevoegde leraren zonder lesbevoegdheid gevraagd worden om voor de klas te staan. Volgens GroenLinks is dat in een rijk land als Nederland niet uit te leggen.

De oorzaak is het lage salaris, de hoge werkdruk en de lage waardering voor onze leraren. Het zijn mensen die met hart voor de zaak voor de klas staan, maar te vaak met lood in de schoenen. Leraren die hun collega's aan een burn-out onderuit zien gaan, of zelf thuis komen te zitten. En keer op keer zijn de kinderen de klos. De situatie bevordert kansenongelijkheid en kwetsbare kinderen zijn extra de dupe. Het kan zo echt niet langer, vindt ook GroenLinks.

Noodpakket van 423,5 miljoen nodig

De onderwijsbonden en werkgevers vragen geheel terecht om een noodpakket van 423,5 miljoen. Die oproep steunen wij. Dit geld moet worden ingezet om de loonkloof tussen salarissen van basisschoolleraren en leraren van middelbare scholen te dichten. Daarnaast moet er meer worden geïnvesteerd in het verlagen van de werkdruk, door te zorgen voor meer handen in de klas.

Bij de begrotingsbehandeling over onderwijs zal GroenLinks hier voorstellen voor doen. Daarnaast zullen we pleiten voor meer aandacht voor kwetsbare leerlingen. De invoering van passend onderwijs heeft vooralsnog alleen maar voor extra werkdruk gezorgd en leidt niet tot minder thuiszitters. Bovendien wil GroenLinks dat het kabinet zich gaat inzetten om een deel van de ruim 83.000 personen die wél een onderwijsbevoegdheid hebben, maar niet in het onderwijs werken, terug te halen. Dat kan alleen door het beroep aantrekkelijker te maken.

Bezuiniging hoger onderwijs ongedaan maken

Ook het hoger onderwijs kampt met een hoge werkdruk. Twee op de drie wetenschappelijk medewerkers ervaart lichamelijke als gevolg van de hoge werkbelasting. Dat zal alleen maar toenemen door de voorgenomen herverdeling waardoor budgetten worden verschoven van alfa- en gammastudies ten gunste van technische studies. Dit suggereert bovendien onterecht dat technische studies belangrijker zouden zijn voor Nederland dan geestes- en sociale wetenschappen.

Hierdoor komt een enorme druk te liggen op universiteiten. Het betekent voor hen bezuinigingen, ontslagen, en zet druk op de kwaliteit van het onderwijs. Daarom pleit GroenLinks ervoor de bezuiniging ongedaan te maken.