Start Brede Maatschappelijke Discussie over toekomst hypotheekrenteaftrek

GroenLinks pleit er voor dat er in deze kabinetsperiode een Brede Maatschappelijke Discussie gestart wordt over de toekomst van de Hypotheekrenteaftrek.

Uit onverwachte hoek, de Nederlandse Vereniging van Banken, de OESO, het weekblad Elsevier én oud CDA-prominent Hans Hillen, is er de afgelopen weken aangedrongen op aanpassing van de huidige hypotheekrenteaftrek. Dat moet ook het kabinet aan het denken zetten.

De wijze waarop het aanschaffen van koopwoningen wordt gesubsidieerd, is kostbaar en weinig effectief. Er is jaarlijks bijna 8 miljard euro mee gemoeid. De aftrek stimuleert het aangaan van hoge schulden ten laste van de fiscus en leidt daarom tot te hoge lasten op arbeid. Bovendien verdringt het noodzakelijke collectieve uitgaven. Nu zelfs vanuit 'rechtse' hoek getwijfeld wordt aan de houdbaarheid van de aftrek, mag dit kabinet niet volstaan met de dooddoener 'er wordt niet getornd aan de hypotheekrenteaftrek'.

Uiteraard is het ons bekend dat het regeerakkoord een ingreep in de hypotheek-renteaftrek voor deze kabinetsperiode uitsluit. Dat wil niet zeggen dat er in deze kabinetsperiode geen breed debat kan plaatsvinden over dit onderwerp, of dat er voorbereidingen worden getroffen op een wijziging in de wat verdere toekomst. De politieke impasse over dit gevoelige onderwerp moet een keer doorbroken worden.

Analoog aan de Brede Maatschappelijke Discussie die tijdens Paars plaatsvond over biotechnologie (o.l.v. Jan Terlouw) en in een verder verleden over kernenergie, pleit GroenLinks voor een discussie over de hypotheekrenteaftrek. Het debat zou moeten gaan over de houdbaarheid van de huidige aftrek, de noodzaak van aanpassing en de merites van verschillende wijzigingsvoorstellen en eventueel zelfs de vraag waaraan de opbrengst van eventuele wijzigingen het beste kan worden besteed.

Deze discussie moet letterlijk breed gevoerd worden omdat het zeer velen raakt. Naast deskundigen uit de woningmarkt, de hypotheek & pensioenwereld, fiscalisten, projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties en tal van belangenorganisaties, zullen ook huizenbezitters, potentiële kopers én huurders hun visie moeten kunnen geven.

De Brede Maatschappelijke Discussie moet geleid worden door een commissie en mag wat ons betreft geleid worden door een prominent uit de grootste partij van dit land. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan CDA econoom Lans Bovenberg (dit jaar nog winnaar van de Spinozaprijs).

Namens GroenLinks zal ik vandaag in de Kamer om een debat vragen met de minister-president over de toekomst van de hypotheekrenteaftrek, zodat het idee voor een Brede Maatschappelijke Discussie ook politiek besproken kan worden.

Femke Halsema