Vluchtelingenkamp Moria op Lesbos
Vluchtelingenkamp Moria op Lesbos (Foto: CC Rode Kruis)

Stel bescherming van vluchtelingen en migranten centraal in VN-migratieakkoorden

In de tweede helft van 2018 komen wereldleiders samen om hun handtekening te zetten onder twee wereldwijde beleidsstrategieën: een over vluchtelingen en een over veilige, ordelijke en reguliere migratie. Het Europarlement sprak zich woensdag uit over de richting die Europa, dat een voortrekkersrol heeft in deze processen, zou moeten volgen.

Wereldleiders besloten tot het opstellen van deze ‘pacten’ op een VN-top in New York in september 2016. Het doel van dit proces is het vastleggen van wereldwijde normen, principes en afspraken rondom asiel en migratie. Hoewel de principes en afspraken niet bindend zijn vormen zij een kader waar wereldwijd landen van herkomst, doorstroom en bestemming overeenstemming over hebben bereikt en waar zij beleid en praktijk mee kunnen vormgeven. Europa kan een belangrijke voortrekkersrol in het proces spelen, iets dat nodig is nu de VS zich uit het pact voor migratie heeft teruggetrokken.

Het Europees Parlement roept nu op om in deze pacten de bescherming van vluchtelingen en migranten centraal te stellen en te werken aan een collectieve toezegging voor een beter migratiebeheer, gebaseerd op respect voor mensenrechten en humanitaire oplossingen.

Sargentini werkte namens de Groene fractie aan de resolutie en zorgde er mede voor dat de resolutie vraagt om zo concreet mogelijke afspraken, bijvoorbeeld over het creëren van legale migratieroutes, het afschaffen van kinderdetentie en het voorkomen dat humanitaire hulp gecriminaliseerd wordt. De EU heeft op deze gebieden zelf ook nog stappen te ondernemen en wereldwijze afspraken hierover zijn een stok achter de deur om zelf ook deze afspraken te respecteren.

Sargentini is van plan om deel te nemen aan de top in Marokko in december, over migratie.