Stel oude televisieseries digitaal beschikbaar

GroenLinks wil dat Nederlanders oude televisieseries op internet kunnen terugkijken. De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) weigert toestemming te verlenen aan individuele omroepen om hun oude televisieseries via het internet beschikbaar te stellen aan het publiek. In Kamervragen roept Tweede Kamerlid Mariko Peters minister van Bijsterveldt op snel met de NPO om tafel te gaan om dit besluit terug te draaien.

“Ik wil dat onze Swiebertjes en Q en Q's toegankelijk worden. Het besluit van de NPO is bizar. Het gaat om producties die met publiek geld zijn gefinancierd en daar moet het publiek dus ook blijvend van kunnen genieten. Makers, producenten en individuele omroepen willen wel meewerken. Waarom de NPO, die niet eens de auteursrechten heeft, dat tegen wil, maar ook kan, werken, gaat mijn pet te boven.”, aldus Peters.

Vragen van het lid Peters aan de minister van Onderwijs, cultuur en wetenschappen over de NPO die Nederlandse series niet wil delen met derden (ingezonden op 27 mei 2011)

1.      Bent u bekend met het bericht ‘NPO wil oude series niet delen met derden’ op oa www.nieuws.nl`?

2.      Bent u het met mij eens dat televisieseries die zijn gefinancierd met publiek geld zoveel mogelijk online toegankelijk dienen te zijn? Zo nee, waarom niet?

3.      Bent u het met mij eens dat film-, documentaire- en televisieproducenten de mogelijkheid moeten hebben om zelf online hun auteursrecht te exploiteren? Zo nee, waarom niet?

4.      Hoe beoordeelt u de handelswijze van de NPO om geen toestemming te verlenen aan individuele omroepen om mee te werken aan Ximon.nl, terwijl de NPO zelf geen auteursrecht heeft ten aanzien van de betreffende series en het ministerie van OCW meer dan een miljoen euro heft geïnvesteerd in het platform?

5.      Waarom is het aan de NPO om al dan niet toestemming te verlenen om mee te werken aan Ximon.nl? Welk publiek belang wordt daarmee gediend?

6.      Bent u bereid op korte termijn in gesprek te gaan met de NPO zodat de televisieseries snel toegankelijk zullen zijn voor het publiek? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u de Kamer over de uitkomsten van dat gesprek informeren voor 15 juni 2011?