Stel tolk in de zorg beschikbaar

Artsen kunnen op dit moment beperkt een beroep doen op de inzet van professionele tolken in de zorg. Onderzoek van Nivel toonde vandaag aan dat artsen vaak geen tolk in kunnen zetten, waar deze wel nodig is. Met alle gevolgen van dien: mensen die vaker terug moeten komen, zorgvraag die niet kan worden vastgesteld. GroenLinks dringt al langer aan op het verruimen van de mogelijkheid voor het inzetten van tolken in de zorg, maar minister Schippers weigert dit tot nu toe. 

Linda Voortman: “Nu is aangetoond dat het leidt tot gezondheidsrisico’s en extra zorggebruik, kunnen we niet langer afwachten. Het is belangrijk dat artsen en patiënten elkaar goed kunnen begrijpen, ook als mensen de Nederlandse taal niet machtig zijn. Juist nu het aantal statushouders toeneemt als gevolg van de toename van het aantal vluchtelingen zijn goede tolken in de zorg nog belangrijker. De minister moet de toegang en vergoeding van professionele tolken in de zorg zo snel mogelijk verruimen, zodat de zorg aan anderstaligen gegarandeerd kan worden.”