Steun voor moties brede brugklas en verbeteren doorstroom onderwijs

GroenLinks vindt het een zorgwekkende ontwikkeling dat het aantal brede brugklassen, een klas waarin meerdere schoolniveaus in zitten zoals een vmbo-havo-klas, sterk afneemt. De Kamer heeft een motie aangenomen van Rik Grashoff waarin hij het kabinet vraagt met een plan van aanpak te komen om dit tegen te gaan.

Rik Grashoff: “Ik ben blij dat het kabinet nu werk gaat maken van het behouden van de brede brugklas. De brede brugklas biedt vaak de beste mogelijkheden voor kinderen om zich optimaal te ontwikkelen. Ook is het goed dat het kabinet nu gaat kijken hoe het basisscholen kan aanmoedigen om een advies te geven voor twee niveaus. Uiteraard alleen als dat in het belang is van het kind.”

Het kabinet zal in navolging van deze motie op 1 maart 2016 met een plan van aanpak komen waarin staat hoe scholen in het voortgezet onderwijs brede brugklassen kunnen stimuleren. Daarin moet ook staan hoe ze basisscholen gaan stimuleren om meervoudige schooladviezen te geven.

Ook sprak een grote meerderheid in de Kamer zich uit voor het bevorderen van de op- en doorstroom in het onderwijs en het wegnemen van belemmeringen.

Grashoff: "Het is goed vast te stellen dat het tij in de Kamer keert: de ontplooiingskansen van alle kinderen en jongeren moet weer centraal komen te staan. Een stap in de goede richting, weg van de economistische benadering van onderwijs."