Steun voor verzet scholieren tegen ophokplicht

GroenLinks steunt de demonstratie van scholieren op het Museumplein tegen de invoering van de hoge urennorm voor het voortgezet onderwijs. De scholieren zijn bang dat scholen weer doelloze ophokuren zullen verzinnen om boetes te voorkomen. Tweede Kamerlid Jesse Klaver vindt het onbegrijpelijk dat na een lange discussie waaruit bleek dat de urennorm op maximaal 1000 uur moest komen, de minister toch weer voor de hogere norm van 1040 uur heeft gekozen.

Klaver: “Wij willen niet meer uren, wij willen goede lessen. De minister moet beter luisteren naar de mensen om wie het gaat. Ook de leraren en schoolbesturen steunen het protest van de scholieren. Goed onderwijs gaat niet om de kwantiteit, maar om de kwaliteit. Wij willen geen ophokuren.”

Vanwege de eerdere scholierenprotesten tegen ophokuren in 2007 is de Commissie Onderwijstijd ingesteld. Die heeft een norm voorgesteld van 1000 uren.

Van dat advies heeft de minister een wetsvoorstel gemaakt, waarin zij dit advies had overgenomen.Klaver: “Wekenlang hebben wij in de Tweede Kamer gesproken over onderwijstijd op middelbare scholen. Alleen de PVV wilde terug naar 1040 uur. Zelfs de minister stelde 1000 uur voor. Om de stem van de PVV te winnen heeft de minister toen de norm weer omhoog gegooid. Zonder goede onderbouwing is de ophoknorm weer opgevoerd. In de Europese Unie wordt gemiddeld 892 uur les gegeven op de middelbare school. In de OESO, de club van rijke landen, gemiddeld 896 uur. Waarom moeten wij naar 1040 uur?”