Steun voor verzet tegen studieboete

Tweede Kamerlid Jesse Klaver steunt de studentenorganisaties ISO, LSVb en de LKvV in hun verzet tegen de langstudeerboete. De studenten hebben een rechtszaak aangespannen tegen de overheid. De boete van 3000 euro zal vanaf komend studiejaar worden opgelegd aan iedereen die langer studeert dan de nominale studieduur plus één jaar voor de bachelorfase en één jaar voor de mastersfase. Daarbij wordt geen rekening gehouden met de omstandigheden waarin studenten verkeren en de nuttige activiteiten die studenten verrichten.

Studentenorganisaties hebben keer op keer argumenten aangevoerd tegen de boete en zelfs een juridisch advies laten opstellen. Zij vinden onder andere dat studenten zich niet adequaat konden voorbereiden op deze drastische maatregel en dat studeren ontmoedigd wordt.

Klaver deelt hun zorgen. Hij is vooral bezorgd over het gedaalde aantal inschrijvingen van deeltijdstudenten, die onevenredig gestraft worden. Hierover heeft hij de staatssecretaris vragen gesteld, waar nog steeds geen antwoord op is gekomen.

De Eerste Kamer heeft een motie van GroenLinks-Eerste Kamerlid Ruard Ganzevoort aangenomen, die de staatssecretaris verzoekt om de regeling aan te passen voor deeltijdstudenten.

Klaver: “Deze boete op ambitie zorgt ervoor dat studenten niet alles uit hun studie halen. Bij deeltijdstudenten zie je nu al dat het aantal inschrijvingen daalt. Ik heb tijdens de wetsbehandeling al gewaarschuwd dat dit zou gebeuren. De staatssecretaris had hier van tevoren een regeling voor moeten treffen. Door slordig om te gaan met mensen, laat de regering het nu weer op een rechtszaak aankomen. Ik ben bang dat voltijdsstudenten ook ontmoedigd zullen worden door de studieboete. Het kabinet snijdt in zijn eigen toekomst.”