Foto: Marufish (Flickr)

Steun voor voortzetten salderingsregeling zonne-energie

Vandaag heeft een Kamermeerderheid de motie van Liesbeth van Tongeren gesteund waardoor de salderingsregeling voor zonne-energie in ieder geval tot 2023 wordt behouden of verbeterd op basis van de evaluatie die momenteel gaande is.De salderingsregeling zorgt ervoor dat mensen die zelf energie opwekken via zonnepanelen dit mogen verrekenen op hun energierekening.

Minister Kamp was van plan om de salderingsregeling te versoberen.  GroenLinks was hier fel op tegen, aangezien mensen en woningbouwcorporaties de zekerheid moeten krijgen dat het de moeite waard is te investeren in zonnepanelen op hun huis.

Liesbeth van Tongeren: ”Ik ben blij met de steun van de Kamer. Investeren in eigen opwek van zonne-energie moet lonen, daar moet je als burger wel zeker van kunnen zijn. Door deze regeling te verlengen kan dat. Laat dit de deur open zetten naar meer investeringen in eigen energie-opwek.”