GroenLinks dient vandaag de initiatiefwet Duurzame Aanpak Stikstof in om het stikstofprobleem in Nederland op te lossen. 

De wet is gemaakt samen met natuurorganisaties, MKB Nederland en Bouwend Nederland en geniet daarom breed maatschappelijk draagvlak. De wet sluit aan bij de uitgelekte kabinetsplannen om stikstof terug te dringen en natuur te herstellen. Het is volgens GroenLinks noodzakelijk dat de plannen en doelstellingen wettelijk vastliggen en daarom heeft de partij het voorwerk alvast gedaan.

GroenLinks Kamerlid Laura Bromet: ‘Een wet maken kost tijd, dat hebben wij nu alvast gedaan. Ik roep het kabinet op om samen met ons op te trekken. Dat lukte bij onze klimaatwet en dat moeten we nu weer voor elkaar krijgen. Zodat we de natuur herstellen en er weer ruimte komt om huizen te bouwen.’

Als de uitgelekte plannen kloppen, dan komen ze in grote lijnen overeen met de plannen van GroenLinks. Als het kabinet serieus is in haar ambities, dan heeft GroenLinks alvast een breed gedragen wet klaarliggen zodat het kabinet niet onnodig lang bezig hoeft te zijn met een eigen wetsvoorstel.

Bromet: ‘We hebben bijna een jaar moeten wachten op het kabinet, het is zonde nu nog langer tijd te verspillen. Snel handelen is in het belang van de boeren, van de natuur en van alle Nederlanders die al zo lang wachten op een huis.’

In de wet Duurzame Aanpak Stikstof staan per sector doelstellingen en een tijdpad vastgelegd, zodat wettelijk is verankerd dat de Nederlandse stikstofuitstoot in tien jaar tijd wordt gehalveerd.

Vergunningen voor bijvoorbeeld woningbouw mogen pas weer worden afgegeven als juridisch zekerheid is geboden over het herstel van de natuur. Zonder natuurherstel geen vergunningen en zonder vergunningen geen woningbouw.

In de Duurzame Aanpak Stikstof staat daarom vastgelegd dat de Ecologische Hoofdstructuur moet worden afgemaakt. De Ecologische Hoofdstructuur was een plan om alle bijzondere natuurgebieden in Nederland met elkaar te verbinden. Het uitbreiden en verbinden van de natuurgebieden zorgt ervoor dat de natuur kan herstellen en vergunningverlening op termijn weer mogelijk wordt.

Voor het opkopen van grond en de aanleg en beheer van de natuur is meer geld nodig. Daarom wordt in de Wet Duurzame Aanpak Stikstof een fonds opgericht om de natuur te herstellen. Daarnaast komt er een fonds dat gevuld wordt met geld om boeren uit te kopen of te helpen bij de transitie naar een duurzamere variant van landbouw.