Stop de doorgeslagen toetscultuur

Leraren die hun lessen aanpassen op wat ze in de toetsen verwachten. Eindtoetsen die de school rankings bepalen, privélessen door CITO-stress. Slechts enkele voorbeelden van de doorgeslagen toetscultuur waar GroenLinks een einde aan wil maken. Rik Grashoff zal hiervoor pleiten in het door GroenLinks aangevraagde debat.

GroenLinks vindt dat toetsen nuttig zijn, zolang ze gebruikt worden door een leraar om de ontwikkeling van een kind te volgen. Toetsen, zoals de CITO-toets, worden in toenemende mate gebruikt om op scholen op af te rekenen op hun prestaties, terwijl een goede school meer is dan toetsfabriek. De rekentoets, bijvoorbeeld, geeft rekenen een onevenredig groot gewicht. Leerlingen worden hier de dupe van, omdat zij steeds beperkter onderwijs krijgen dat hun leert toetsen te maken, in plaats dat het hun brede ontwikkeling stimuleert. Ook gelden toetsen steeds meer als toegangsbewijs voor het voortgezet onderwijs.

Rik Grashoff: “De toetscultuur zorgt voor versmalling en wantrouwen in het onderwijs. Scholen worden steeds meer concurrerende toetsfabrieken. Dit doet geen recht aan de expertise en het inschattingsvermogen van leraren, en komt de brede ontwikkeling van een kind niet ten goede.”

GroenLinks roept staatssecretaris Dekker daarom op de uitwassen van de toetscultuur te stoppen met de volgende aanbevelingen: Maak de eindtoets alleen toegankelijk voor leraren en desbetreffende ouders en kind. Zorg voor een bredere onderwijsvisie, waar niet alleen de basisvaardigheden zoals rekenen en taal centraal staan, maar bijvoorbeeld ook burgerschapsvormig, creativiteit en doorzettingsvermogen. En tot slot, schrap de rekentoets en het onderbouwrendement als indicator.