Op dit moment wordt GroenLinks in het Europees Parlement overspoeld met e-mails. Meestal met de vraag of Kathalijne Buitenweg en Joost Lagendijk de primatenpetitie al ondertekend hebben. Jazeker! De schriftelijke verklaring is zelfs mede op initiatief van de Europese Groenen ingediend.

De schriftelijke verklaring roept de Europese Commissie op om een einde te maken aan proeven met apen. Buitenweg: "Ik hoop dat een meerderheid van mijn collega´s het hart en hoofd op de juiste plaats heeft en de petitie ook tekent. Dan worden de dierproeven met apen, daar waar mogelijk, eindelijk vervangen door alternatieven en worden de mogelijkheden van alternatieve testmethoden flink uitgebreid."

Meer geld voor onderzoek
Helaas zijn er nog niet voor alle medische dierproeven alternatieven. Er moet daarom fors geïnvesteerd worden in alternatieve testmethoden. Kathalijne Buitenweg en haar Engelse groene collega Caroline Lucas lieten het er niet bij zitten en namen het voortouw. "We hebben een voorstel ingediend om bij de begrotingsonderhandelingen later dit jaar het budget voor onderzoek naar alternatieve testmethoden flink te verhogen. Overigens zorgt het vooruitzicht dat proeven met apen in de toekomst helemaal verboden worden, er ook voor dat er veel meer onderzoek naar alternatieve testmethoden gedaan gaat worden. Dat is de stimulans die wij beogen", aldus Buitenweg.

Caroline Lucas werd eerder dit jaar trouwens gekozen tot meest ethische politicus van Groot-Brittannië. Daarbij gaf ze onder meer Tony Blair en Gordon Brown het nakijken.

Proeven met primaten
Jaarlijks worden er in de Europese Unie meer dan 10.000 apen gebruikt voor wetenschappelijke experimenten. Tegelijkertijd wordt 26% van alle primaatsoorten met uitsterven bedreigd. Voor de meeste van deze dierproeven zijn prima alternatieven voor handen. Buitenweg: "Vaak is de enige reden om deze alternatieven niet in te zetten de hogere kosten. Men weegt het dierenleed onvoldoende mee. Dat vind ik misselijkmakend, mede omdat de alternatieve onderzoeksmethoden meestal niet minder doeltreffend of betrouwbaar zijn."

Niet alle proeven met apen afschaffen
GroenLinks vindt niet dat alle proeven met apen nu al moeten worden afgeschaft. Voor een klein deel van de proeven zijn nog geen alternatieven. Kathalijne Buitenweg: "Als bijvoorbeeld een proef met apen nodig is om een nieuw medicijn tegen AIDS te testen, dan ben ik daar niet tegen. Uiteraard moeten de leefomstandigheden voor testapen dan wel zo optimaal mogelijk zijn en moeten de testresultaten openbaar zijn, zodat dubbel testen overbodig en verboden wordt. Daar waar er echter alternatieven zijn, moeten we geen minuut langer wachten en de proeven met apen afschaffen."

Het moment
De indieners van de schriftelijke verklaring hadden geen beter moment uit kunnen kiezen. De Europese Commissie, die verantwoordelijk is voor het maken van Europese regelgeving, is op dit moment bezig de richtlijn over de bescherming van laboratoriumdieren te herzien. "In 2006 bleek uit onderzoek van de Europese Commissie dat 80% van de inwoners van de Europese Unie vindt dat er een einde moet komen aan experimenten met apen. Het is de hoogste tijd dat we gehoor geven aan die oproep", aldus Buitenweg.

Zie ook: