Vandaag wordt definitief de huishoudtoets voor de bijstand teruggedraaid. GroenLinks heeft dit in het lenteakkoord bereikt. Vandaag behandelt de Kamer het wetsontwerp dat dit definitief regelt. Deze toets was een van de meest pijnlijke maatregelen van het kabinet-Rutte. Gemeenten zouden bij het verlenen van bijstand ook naar het inkomen van thuiswonenden jongeren moeten meenemen. Daardoor zouden jongeren gedwongen worden om te stoppen met werken of om uit huis te gaan.

Klaver: “Thuiswonende, werkende jongeren hoeven dankzij het terugdraaien van deze maatregel niet meer bang te zijn dat zij met hun bijbaan het hele gezin moeten onderhouden.”

Bij de invoering begin van het jaar was er in de Kamer, maar ook daar buiten veel kritiek. Met de invoering van de huishoudinkomenstoets wilde het kabinet Rutte participatie stimuleren. Het oordeel van de Raad van State was echter vernietigend, deze maatregel zou mensen juist stimuleren om te stoppen met werken. Gemeenten bevestigden deze stellingname en gaven aan dat anders thuiswonende, werkende jongeren gedwongen het huis uit zouden moeten.

Klaver: “Met het lenteakkoord hebben wij deze perverse maatregel terug kunnen draaien. Jongeren kunnen zich richten op hun eigen ontwikkeling en dat vergroot hun kansen zich te ontworstelen aan armoede.”

Ook gemeenten reageren positief. De Amsterdamse GroenLinks-wethouder Andrée van Es: “De huishoudtoets heeft veel mensen de stuipen op het lijf gejaagd. Het is mooi dat deze van tafel is. Geen gesol meer met de bijstand de komende jaren.”

 

Zie ook:  Wat GroenLinks bereikt heeft in het Lenteakkoord