Bundel Tijd voor de inhaalslag

Tijd voor de inhaalslag: Ideeën voor een socialer Europa

Europa móet socialer. Dat is voor GroenLinks één van de meest urgente opdrachten voor de Europese Unie op dit moment. Want Europa is meer dan een economie met een markt en een munt. In Europa wonen miljoenen mensen die zich zorgen maken of ze hun baan zullen verliezen, of ze hun huis en ziektekosten kunnen betalen, of ze voldoende pensioen zullen hebben om niet in armoede te vervallen. Maar wat betekent dit concreet? Welke keuzes liggen voor in deze tijd van de diepe economische en sociale crisis? Die vragen beantwoorden GroenLinks-Europarlementariër Marije Cornelissen en Europese experts in de bundel Tijd voor de inhaalslag: Ideeën voor een socialer Europa.

In politieke en publieke debatten en discussies wordt ‘sociaal Europa’ met regelmaat platgeslagen tot een simpele leus. De artikelen in deze bundel dragen bij aan een beter en actueler begrip van de dilemma’s rond de sociale dimensie van de Europese Unie. Cornelissen vroeg bijdragen van vier deskundigen, die vanuit verschillende invalshoeken naar sociaal Europa hebben gekeken. Hun expertise helpt een beeld te vormen van de huidige situatie en hoe we daar terechtgekomen zijn. Van de keuzes, de knelpunten en van mogelijke sociale oplossingen. De verschillende essays zijn niet noodzakelijk een weergave van de standpunten van GroenLinks. Ze dienen voor ons als een bron van inspiratie in het hoognodige debat over een socialer Europa. Want Europa móet socialer.