Tineke Strik bij de Raad van Europa

Tineke Strik breekt lans voor vrouwelijke vluchtelingen bij Raad van Europa

De Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (PACE) heeft vandaag bijna unaniem een resolutie aangenomen om de positie van vrouwelijke vluchtelingen beter te beschermen. GroenLinks-senator Tineke Strik heeft samen met onder andere haar Belgische collega-senator van Groen Petra de Sutter de afgelopen dagen gestreden om de resolutie zo scherp mogelijk te krijgen. ,,Over het vluchtelingenbeleid wordt vaak gender neutraal gedebatteerd maar in de praktijk is het dat absoluut niet."

Tineke gaat verder: ,,Immigratiediensten zien vaak over het hoofd dat vrouwen zelfstandige gronden hebben om bescherming te krijgen. Ze behandelen hen al snel als vrouw van een vluchteling. Tijdens de vlucht zijn vrouwen bovendien veel kwetsbaarder dan mannen voor gedwongen prostitutie, verkrachting, aanranding, slavernij en diverse vormen van afpersing. Zelfs als ze door landen van de Raad van Europa reizen of er worden opgevangen, voelen ze zich vaak onveilig onderweg of in opvanglocaties zonder privacy."

Tineke benadrukt dat de resolutie landen van de Raad van Europa oproept om de bescherming van vrouwelijke vluchtelingen prioriteit te geven. Die extra aandacht hebben ze nodig bij de opvang, begeleiding en behandeling van het asielverzoek. ,,Vrouwen die verkracht zijn hebben extra medische en psychologische begeleiding nodig, en immigratiediensten moeten getraumatiseerde asielzoekers de tijd geven om hun verhaal te doen. Ook zullen de asielprocedures vrouwvriendelijk moeten worden zodat vrouwen vaker onafhankelijk van hun echtgenoot een status ontvangen. Dat geeft een vrouw zelf de controle over haar traject, waardoor ze minder afhankelijk is en minder kwetsbaar is voor diverse vormen van geweld.”

De resolutie legt de link met het Verdrag van Istanbul, dat landen van de Raad van Europa verplicht om geweld tegen vrouwen tegen te gaan. ,,Het is schandalig dat pas 22 van 47 landen van de Raad van Europa hebben het verdrag van Istanbul voor de bestrijding van geweld tegen vrouwen geratificeerd”, zegt Tineke, die beklemtoont dat ook de Nederlandse regering dat pas recent heeft gedaan. ,,We hebben er ook flink bij de Nederlandse regering op moeten aandringen. Maar nu kan ik gelukkig geloofwaardig de collega-landen oproepen om het verdrag te ratificeren en vrouwen beter te beschermen."