Tineke Strik op Radio 1: "Libië is gruwelijk onveilig voor migranten"

De Libische kustwacht stond op het punt om een boot met 500 migranten te onderscheppen, toen de Duitse hulporganisatie Sea Watch ingreep. Volgens de Libiërs frustreerde de organisatie de pogingen om de vluchtelingen terug aan land te brengen. Het is een tot dusver uniek incident in internationale wateren en schept een gevaarlijk precedent, aldus GroenLinks-senator Tineke Strik op radio 1 op 11 mei om 17.00 bij Nieuws&Co. 

Tineke was mede gevraagd wegens haar universitair docentschap Migratierecht aan de Radboud Universiteit en haar lidmaatschap bij het Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa waar ze een rapport schreef over de vluchtelingendeal met Turkije. ,,Dit is echt een voorbeeld van de strijd tussen wat de EU wil wat Libië doet en wat hulporganisaties willen hoe migranten een veilig heenkomen en een eerlijke asielprocedure wordt geboden. 

Tijdens het interview wordt opgemerkt dat Tunesie en Egypte veilige landen zijn en dat de migranten naar die landen zouden kunnen. Tineke ziet dat toch genuanceerder. ,,Voor de inwoners van die landen zelf is het inderdaad veilig, maar er is geen opvangsysteem en geen asielprocedure", aldus Tineke, die daarbij ook opmerkt dat het volgens het internationale zeerecht zo is geregeld dat veiligheid dient te worden geboden bij de dichtstbijzijnde veilige haven. ,,Zolang er niet voldoende waarborgen zijn om de mensen te beschermen, dienen ze naar een Europees land te worden gebracht."

,,Volgens de rapporten worden mensen verkracht, gemarteld en verhandeld in Libië. Het is gruwelijk onveilig voor migranten."

EU-deal met Libië

Tineke typeert een deal met Libië als cynisch. ,,Het is goed dat er wordt geïnvesteerd in de opvang in de regio, maar dat is voor de lange termijn. Op korte termijn dienen we ook onze verantwoordelijkheid te nemen. De EU zou internationaal recht schenden als we migranten naar Libië terugsturen, daarom dat de EU geld geeft aan de Libische kustwacht om migranten zelf op te halen. Je kunt je afvragen of je dan niet indirect schuldig ben. Daarom vind ik het cynisch”, legt Tineke uit. ,,Een incident zoals we nu hebben gezien in het conflict met de Duitse hulporganisatie Sea Watch en de Libisch kustwacht is daarom een treffende illustratie van de politieke discussie.”

Het Internationale Strafhof doet onderzoek naar mensenrechtenschendingen in Libië. De VN zegt dat het land momenteel een vrijplaats is voor mensenhandel en in diverse rapporten wordt melding gemaakt van martelingen en verkrachtingen. Tineke: ,,We weten simpelweg in Europa dat migranten worden opgesloten in erbarmelijke detentiecentra en dat daar dergelijke wantoestanden plaatsvinden. Dat mogen we niet toelaten."