Er is openheid nodig over de invloed van de tabaksindustrie op Tweede Kamerleden. Daarom moet er een transparantieregister komen waarin Kamerleden aangeven welke contacten ze met vertegenwoordigers van deze industrie hebben. Dat zegt GroenLinks, nadat een tabaksfabrikant Tweede Kamerlid Paul Smeulders benaderde om voor hen als lobbyist te werken en zo het standpunt van zijn partij te helpen veranderen.

“Schaamteloos dat tabaksfabrikanten Tweede Kamerleden polsen om voor hen te werken en het partijstandpunt te helpen veranderen. Op deze manier gebruiken zij een sluiproute om de strenge lobbyregels te omzeilen en zo invloed te hebben op overheidsbeleid. Als partij zijn wij hiervan niet gediend”, aldus Paul Smeulders.

Smeulders ontving twee weken geleden via Linked In een uitnodiging om te solliciteren op de functie van lobbyist bij multinational Imperial Tabbaco, bekend van o.a. Davidoff, Gauloises, Drum en Rizla vloeipapier. Uit het gesprek, waarvan Smeulders vandaag een video publiceerde, blijkt dat meerdere Kamerleden door het bedrijf zijn benaderd.

“Het enige belang van de tabaksindustrie is om zoveel mogelijk mensen hun product te laten afnemen. En het enige wat dit oplevert is dat mensen sterven aan kanker. Ik vind het daarom van maatschappelijk belang dat openbaar is welke invloed de tabaksindustrie heeft op de politiek”, zegt Smeulders.

GroenLinks wil dat er een register komt, waarin Kamerleden contacten met de tabaksindustrie openbaar moeten maken, net zoals ambtenaren bij ministeries moeten doen.

Tabakslobby sinds 2005 aan banden gelegd
De tabaksindustrie moet zich houden aan strenge regels als het gaat om lobby richting de overheid. In 2005 ondertekende Nederland daarvoor het antilobby verdrag van de Wereldhandelsorganisatie (WHO) over tabak. Daarin staat dat de overheid alleen contacten met de tabaksindustrie mag hebben over de uitvoering van beleid. Parlementsleden worden niet expliciet in dat verdrag genoemd. GroenLinks wil meer duidelijkheid over de positie van Kamerleden bij deze regels.

Geregeld is de tabaksindustrie bekritiseerd vanwege misleiding. Bijvoorbeeld door het financieren van wetenschappelijke onderzoeken om twijfel te zaaien over het gevaar van roken. Door het noemen van termen als “mild” en “light” op sigarettenpakjes. En door het toevoegen van gaatjes in het sigarettenfilter om tests op schadelijke stoffen te manipuleren. Een motie om meer zicht te krijgen op de tabakslobby werd deze maand in de Tweede Kamer weggestemd.