Foto: Boy from far (CC-BY-SA-3.0)

Turkse mensenrechtenactivisten en journalisten hebben baat bij visumvrij reizen

“Wie help je het meest met visumvrij reizen? Dat zijn onder andere Turkse mensenrechtenactivisten en journalisten die in Europa makkelijker hun verhaal kunnen vertellen.” Europarlementariër Judith Sargentini staat niet afwijzend tegenover het voorstel om de visumplicht voor Turkije af te schaffen, omdat het mensen bij elkaar brengt en journalisten en mensenrechtenactivisten ademruimte biedt, maar alleen onder de voorwaarde dat Turkije aan alle eisen voldoet.

Een van de voorwaarden voor visumvrij reizen is dat de Turkse autoriteiten hun antiterrorismewetgeving moeten aanpassen, zodat die niet langer misbruikt kan worden om journalisten en mensenrechtenactivisten in hun werk te belemmeren. “De Europese Commissie zegt daar nu van dat Turkije op de goede weg is, maar dat het punt nog niet afgevinkt kan worden. Pas als dat wel zo is, kunnen we akkoord gaan”, aldus Sargentini.

Europarlement en EU-landen moeten nog akkoord gaan

De Europese Commissie stelde woensdag voor om per eind juni de visumplicht voor Turken op te heffen, zodat ze voor vakantie, familiebezoek of zaken makkelijker naar Europa kunnen reizen. Maar daarvoor moeten wel de EU-landen en het Europees Parlement akkoord gaan met het voorstel van de Europese Commissie; beiden zullen met een scherpe blik analyseren of Turkije eind juni ook echt voldoet aan alle voorwaarden.

“We weten dat Turkije problematisch omgaat met persvrijheid en andere mensenrechten”, zegt Sargentini.

“En ik zou graag willen dat Nederland én Europa Turkije daar meer op aanspreken.”