Het handelsverdrag tussen de Europese Unie en de VS moet ter goedkeuring voorgelegd worden aan de Tweede Kamer. Een motie van GroenLinks-Tweede Kamerlid Jesse Klaver werd vandaag aangenomen om te garanderen dat het handelsverdrag alleen in werking kan treden nadat het parlement zich positief heeft uitgesproken.

Klaver: “Dit handelsverdrag kan gevolgen hebben voor Europese én Nederlandse regels op het gebied van milieu, voedselveiligheid, consumentenbescherming en privacy. Het is daarom belangrijk dat wij ons hier als parlement democratisch over kunnen uitspreken.”

Tot nu toe bestond de mogelijkheid nog dat het verdrag zonder goedkeuring van nationale parlementen in werking zou treden. Als de Europese Commissie namelijk zou vaststellen dat het gaat om een ‘EU-only’-akkoord en geen ‘gemengd akkoord’, zou het verdrag alleen aan het Europees Parlement hoeven worden voorgelegd. Een dubbele parlementaire goedkeuringsprocedure vergroot de democratische controle.