Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft zojuist ingestemd met het voorstel van GroenLinks voor een parlementaire ondervraging kinderopvangtoeslagen.

Bij een parlementaire ondervraging zijn getuigen verplicht om op te komen dagen en zij worden onder ede gehoord. 

GroenLinks Tweede Kamerlid Bart Snels: ‘Dit dossier gaat over een overheid die ongenadig, zonder mededogen, zonder gevoel van menselijkheid mensen onder de wielen heeft gereden. Herstel van vertrouwen kan alleen als de politiek betrokkenen ook zelf verantwoording afleggen. Dat zijn we aan de ouders verplicht.'

GroenLinks heeft een parlementaire ondervraging voorgesteld omdat de partij wil dat de politieke verantwoordelijkheid duidelijk wordt. Niet alleen moet het zoeklicht op de belastingdienst worden gezet, maar ook op de politiek zelf. Wie wist dat het snoeiharde beleid ouders in de problemen zou brengen en waarom is daar niet veel eerder iets aan gedaan?

Door een aantal fraudezaken in het verleden zijn wetten en regelgeving rondom de kinderopvangtoeslag aangepast en strenger geworden. Maar hierdoor werden ouders keihard en disproportioneel geraakt. Als ouders één fout maakten dan werden direct alle toeslagen stopgezet en teruggevorderd waardoor mensen diep in de schulden kwamen. Uit onderzoek komt steeds duidelijker naar voren dat men op verschillende ministeries al lang op de hoogte was van de problemen die het strenge beleid veroorzaakten. Toch werd er jarenlang niets ondernomen dit te stoppen waardoor nog veel meer ouders in diepe problemen raakten.

Snels: ‘Er waren signalen dat het fraudebeleid veel te hard was. Ondanks die signalen hebben politiek betrokkenen niets ondernomen om het beleid aan te passen. Goed dat er nu een meerderheid voor is om dit grondig te onderzoeken.’