Tweede Kamer wil doorpraten over schuldenaanpak kabinet

Één op de tien huishoudens in Nederland heeft problematische schulden. Daarnaast wordt de groep die risico loopt om in de schulden te belanden ook alsmaar groter. Daarom organiseert de Tweede Kamer op initiatief van GroenLinks een bijeenkomst over schuldenproblematiek.

Mensen krijgen te maken met een ingewikkeld systeem van wetten, veel regels en met allerlei organisaties. Hierdoor zien zij door de bomen het bos niet meer en nemen de problemen toe. GroenLinks vindt dit uiterst zorgelijk. De Tweede Kamer wil nu met deskundigen en mensen die zelf ervaring met schulden hebben, bespreken waar zij tegenaan lopen en welke concrete oplossingen te bedenken zijn.

GroenLinks Kamerlid Linda Voortman: “Vorig jaar werd meer dan 1 miljoen keer beslag gelegd op loon, uitkering of bankrekening, 28 000 keer werd water of elektriciteit afgesloten en 8000 keer werd een huis ontruimd. Deze maatregelen zijn zeer ingrijpend voor mensen en als overheid moeten we alles op alles zetten om dit te voorkomen. Er is veel deskundigheid over schulden aanwezig, maar de betrokken organisaties vormen nu nog vaak eilandjes. Het samenbrengen van deze partijen zorgt ervoor dat kennis gedeeld wordt. Maar ik wil niet alleen van instanties horen wat de problemen zijn, maar vooral van mensen zelf horen tegen welke problemen zij aanlopen. Zodat we gezamenlijk en effectief  de strijd tegen schulden aan kunnen gaan.”