De Rijksoverheid gaat zich extra inspannend voor de realisatie van de Marker Wadden. De Tweede Kamer nam vandaag een motie van Tweede Kamerlid Jesse Klaver aan die vraagt om financiering van de Marker Wadden uit het topsectorenbeleid mogelijk te maken.

De Marker Wadden is een uniek natuurgebied dat door natuurmonumenten wordt aangelegd in het Markermeer. Voor de aanleg van de Marker Wadden is nu 50 miljoen euro opgebracht door Natuurmomumenten, de Nationale Postcode Loterij, de Rijksoverheid en de Provincie Flevoland. Daarmee kan de voorbereiding van de uitvoering starten, maar meer geld is nodig om de volledige Marker Wadden te realiseren.

De Tweede Kamer wil nu dat het kabinet de ontwikkelaars van de Marker Wadden gaat helpen bij de verdere realisatie van dit unieke project, bijvoorbeeld door financiering van de Marker Wadden uit het topsectorenbeleid mogelijk te maken. Klaver wil nu van het kabinet weten hoe ze de motie gaat uitvoeren.

Jesse Klaver: “Nederland moet meer werk maken van het aanleggen van nieuwe natuur, zoals nu gebeurd bij de Marker Wadden. Dit bijzondere project is goed voor zowel onze economie als onze ecologie. Daarom ben ik blij dat de Tweede Kamer nu het kabinet vraagt om het Marker Wadden project te realiseren.”

Binnen de topsector water zijn de Marker Wadden al aangewezen als voorbeeld hoe via learning by doing nieuwe waterbouwkundige kennis wordt gegenereerd. VNO-NCW voorzitter Hans de Boer zei recentelijk dat de Marker Wadden het uithangbord voor Nederland worden en ons land aantrekkelijker maken voor internationale ondernemingen.

Ook een andere motie van Klaver, die het kabinet verzoekt  om te zorgen voor weidegang voor alle Nederlandse koeien werd aangenomen. Op dit moment staat één op de drie koeien nooit in de wei.