Tweede Kamer wil ruimhartiger Europees asielbeleid

In weerwil van het eerder gelanceerde VVD-plan om de EU-grenzen te sluiten sprak een meerderheid van de Tweede Kamer zich vandaag juist uit voor een ruimhartiger Europees asielbeleid. Een motie van GroenLinks-Kamerlid Voortman en PvdA-Kamerlid Kuiken werd aangenomen waarin de regering wordt opgeroepen zich in te spannen voor een humanitaire reddingsmissie in de Middellandse Zee en meer mogelijkheden voor vluchtelingen om legaal naar Europa te komen.

Voortman: “We hebben de afgelopen week veel rechtse retoriek gehoord over het sluiten van grenzen, maar een meerderheid van de Tweede Kamer kiest nu juist voor links beleid: een menswaardige en sociale omgang met vluchtelingen.”

De motie Voortman-Kuiken stelt het Nederlandse standpunt over het asielbeleid van de EU op belangrijke punten bij. Zo vraagt de motie Voortman-Kuiken om een humanitaire missie die tot doel heeft levens van vluchtelingen in de Middellandse Zee te redden. De huidige Frontex-missie heeft enkel grensbewaking tot doel. Volgens Voortman zouden Europese schepen niet enkel bij de Europese kust moeten patrouilleren, maar een groter deel van de Middellandse Zee gaan bestrijken om vluchtelingen te redden.

Daarnaast vraagt de motie Voortman-Kuiken om een Europees hervestigingsbeleid met deelname van alle lidstaten. Sommige lidstaten van de EU werken al mee met het hervestigingsbeleid van VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR, maar de ruimhartigheid waarmee via dit beleid de meest kwetsbare vluchtelingen onderdak wordt geboden verschilt per land. Nederland was bereid op verzoek van de UNHCR om 250 Syrische vluchtelingen op te nemen, maar Duitsland nam bijvoorbeeld tien duizend Syrische asielzoekers op.

De motie Voortman-Kuiken vraagt de regering zich ook in te spannen voor een systeem waarin veilige en legale migratie mogelijk is. Voortman stelde eerder al voor om de mogelijkheid te scheppen om op Europese ambassades in het buitenland asiel aan te kunnen vragen.

Voortman: “Mensen die in hun eigen land niet meer veilig zijn hebben recht op asiel, dat is een basaal mensenrecht. Om die reden moeten we het ook voor vluchtelingen mogelijk maken om op een normale manier asiel aan te vragen, zonder dat zij daarbij hun leven hoeven te wagen door op een gammel bootje de Middellandse Zee over te steken. Een groot deel van de illegale migratie valt te verklaren door het feit dat legale migratie in veel gevallen onmogelijk is.”

Motie Voortman-Kuiken

De Kamer,
 
gehoord de beraadslaging,
 
constaterende dat het aantal ontheemden uit oorlogsgebieden onverminderd groot is en het aantal mensen dat asiel zoekt in Europa in 2014 verder is gestegen;
 
constaterende dat er nog steeds migranten overlijden bij een levensgevaarlijke tocht naar de EU over de Middellandse Zee, opvangkampen in de regio uitpuilen en mensensmokkelaars geld verdienen aan vluchtelingen;
 
van mening, dat mensen die vluchten voor oorlog en geweld een veilig toevluchtsoord moeten hebben en houden in Nederland en de Europese Unie;
 
verzoekt de regering, met het oog op het standpunt van de Europese raad over migratie in te zetten op de volgende elementen:
 

  • een gemeenschappelijk Europees asielbeleid en het waarborgen van  asielbescherming en fatsoenlijke opvang in alle lidstaten;
  • het investeren en bevorderen van goede opvang in de regio;
  • een humanitaire missie in de Middellandse Zee die niet alleen toeziet op grensbewaking maar ook het doel heeft om levens van vluchtelingen te redden;
  • een Europees hervestigingsbeleid met deelname van alle lidstaten;
  • inzetten op het komen tot een systeem van veilige en legale migratie;
  • een harde en effectieve aanpak van mensensmokkel,

 dit alles met de bescherming van vluchtelingen en voorkomen van onnodige  en onveilige migratie als doel,
 
en gaat over tot de orde van de dag.
 
Voortman
Kuiken