Vluchtelingen mogen niet worden teruggestuurd naar Turkije zolang dat land niet voldoet aan de eisen van het VN-vluchtelingenverdrag. Een motie van GroenLinks en SP met die strekking werd vandaag aangenomen door de Tweede Kamer en vraagt het kabinet die waarborg op te nemen in een deal tussen de EU en Turkije. GroenLinks vindt dat mensen die vluchten voor oorlog en geweld bescherming moeten krijgen in Europa en niet moeten worden terug gestuurd.

Momenteel vindt Turkije dat het VN-Vluchtelingenverdrag alleen van toepassing is op Europeanen. De laatste tijd heeft Turkije Syrische vluchtelingen meer mogelijkheden gegeven om te werken en te zorgen dat kinderen naar school kunnen. Voor vluchtelingen uit andere landen geldt dat echter niet. Bovendien bestaat voor hen de kans dat ze terug worden gestuurd naar gevaarlijk gebied.

De Europese regeringsleiders hebben vorige week afgesproken dat alle vluchtelingen die in Griekenland aankomen moeten worden teruggestuurd naar Turkije. DeTweede Kamer draagt vandaag aan Rutte op om in de deal op te nemen dat pas begonnen kan worden met het terugsturen van vluchtelingen als Turkije ervoor gezorgd heeft dat vluchtelingen veilig zijn in dat land.

Jesse Klaver: “Dit is een belangrijke stap in het beschermen van mensenrechten. In het VN-Vluchtelingenverdrag hebben we na de Tweede Wereldoorlog met elkaar afgesproken dat vluchtelingen niet terug mogen worden gestuurd naar gebieden waar ze gevaar lopen. Wij zullen Rutte daar aan houden.”

De Tweede Kamer nam daarnaast vandaag een motie van Klaver aan waarin de regering de opdracht wordt gegeven om bij de EU-top met andere lidstaten een noodplan te maken om zo spoedig mogelijk de 14.000 vluchtelingen die bij de grens tussen Griekenland en Macedonië in een noodsituatie verkeren te helpen.

Klaver: “Deze mensen moeten zo snel mogelijk voedsel, medicijnen en fatsoenlijk onderdak krijgen. We hebben binnen de EU afgesproken dat vluchtelingen vanuit Griekenland verdeeld zouden worden over andere lidstaten om dit soort drama’s te voorkomen. Die herverdeling moet nu onmiddellijk op grote schaal op gang komen.”