Uitgaven ontwikkelingssamenwerking simpel terug te verdienen

GroenLinks denkt dat uitgaven ontwikkelingssamenwerking simpel terug zijn te verdienen. GroenLinks wil de Nederlandse inspanningen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking doeltreffender maken door de inzet op alle verschillende beleidsterreinen die effect hebben op ontwikkelingslanden, meer in samenhang met elkaar te brengen.

Tweede Kamerlid Arjan El Fassed: “De uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking staan met dit kabinet en de gedoogpartner continu onder druk. Dit is onterecht. Het budget voor ontwikkelingssamenwerking is een grote grabbelton geworden waar iedereen uit denkt te kunnen graaien, met Geert Wilders en minister Verhagen voorop.”

GroenLinks springt op de bres voor ontwikkelingssamenwerking.

El Fassed: “Ontwikkelingssamenwerking kan zeker effectiever. Dit bereiken we alleen niet door naar het budget voor ontwikkelingssamenwerking te kijken, maar door te kijken naar beleid van andere ministeries. Zo is Nederland een belastingparadijs voor grote internationale bedrijven, waardoor ontwikkelingslanden belastinginkomsten mislopen. Als we dit aanpakken, hebben we al 15 procent van het budget binnen. Zo kunnen we nog wel even doortellen. Als we het negatieve beleid van de verschillende ministeries aanpakken, dan is het budget voor ontwikkelingssamenwerking zo terugverdiend.”

Ander Nederlands beleid, bijvoorbeeld op het gebied van handel, belastingen en landbouw, heeft negatieve effecten voor ontwikkelingslanden.

In mei van dit jaar werd een motie van GroenLinks aangenomen die de regering oproept een berekening te maken van de negatieve gevolgen van Nederlands beleid op de effectiviteit van ontwikkelingssamenwerking in de Nederlandse partnerlanden.