De VN-klimaattop (COP26) die in november van dit jaar in Glasgow zou plaatsvinden wordt uitgesteld. GroenLinks Europarlementariër Bas Eickhout: “De EU loopt achter met het huiswerk voor de klimaattop, het aangekondigde uitstel betekent niet dat we de voorbereiding links kunnen laten liggen. Een effectieve en solidaire aanpak van Covid-19 is uiteraard topprioriteit. De Europese klimaatwet en het aanslingeren van groene investeringen zijn dat echter ook. Economisch herstel en de aanpak van klimaatverandering moeten straks volledig samenvallen.”

Cruciale klimaattop

De COP26 vindt plaats aan het eind van een vijfjarig cyclus waarin landen hogere CO2-reductiedoelen moeten indienen. Eickhout: “Komt de wereld tijdens deze klimaattop niet met een fikse ophogingen in toezeggingen, dan verliezen we vijf jaar aan klimaatactie. De EU moet het voortouw nemen en ruim voor de klimaattop de boel op orde hebben. Dat is de enige manier om eerst China, en vervolgens de rest van de wereld tijdig mee te krijgen. De Europese Commissie heeft echter nog niet eens het voorstel voor ophoging van het Europese 2030-doel klaar. Terwijl er daarna nog vele maanden overheen kunnen gaan voordat de EU-landen het eens zijn.”

Klimaatwet en duurzaam investeren

Eickhout benadrukt dat klimaatactie en het economische herstel van het coronavirus één en hetzelfde moeten worden: “Dat doe je door de Europese economie te herstellen via een volledig duurzaam investeringspakket. Energiebesparing, duurzame energie, netwerkinvesteringen, schone productieprocessen, recycling, noem maar op. Strikt overkoepelend klimaatbeleid zorgt ervoor dat alle EU-landen die richting ingaan. Hiervoor is de klimaatwet noodzakelijk, mét ambitieus 2030-doel. De Europese Commissie moet het voorstel voor een opgehoogd 2030-doel dus eerder vandaag dan morgen op de onderhandelingstafel leggen.”

“De EU moet doorpakken op de groene agenda. Zo garanderen we duurzaam economisch herstel en zijn we voorbereid om de cruciale klimaattop in Glasgow een succes te maken, ook als deze in 2021 plaatsvindt”, besluit Eickhout.