Unanieme provinciale steun Zonne-energie bedrijventerreinen Zuid-Holland

Bedrijventerreinen moeten in de toekomst voor 80% kunnen draaien op stroom die ze zelf produceren door middel van zonnepanelen en andere duurzame energie. Provinciale Staten van Zuid-Holland heeft woensdag 25 maart dit voorstel van GroenLinks-statenlid José Chung unaniem aangenomen. Naast de groene bedrijventerreinen bevat het GroenLinks-initiatief een voorstel om voor de verlichting van provinciale wegen over te schakelen op zuiniger LED-verlichting.

"Ambitieus? Nee hoor, helemaal niet", zegt een stralende Chung. "Het roer moet om en dat besef dringt langzamerhand door, ook bij andere politieke partijen. Dat blijkt ook uit het feit dat alle provinciale fracties enthousiast hebben meegewerkt aan de uitwerking van ons voorstel en het ook allemaal steunen."GroenLinks wil starten met 25% stroom uit zonne-energie, maar binnen tien jaar moet 80% van de totale benodigde energie voor bedrijventerreinen duurzaam zijn. Chung: "Wat GroenLinks betreft is het gebruik van fossiele energie binnen afzienbare tijd passé."De omslag op bedrijventerreinen zal ook zichtbaar worden gemaakt: "Op ieder bedrijventerrein willen wij een gebouw 'inpakken' met zonnepanelen. Bij voorkeur langs een snelweg waar veel mensen het kunnen zien. Op deze manier hopen wij dat mensen zich realiseren hoeveel er al mogelijk is met zonne-energie."Ook voor de openbare verlichting langs provinciale wegen gaat de provincie haar verantwoordelijkheid nemen. Traditionele lampen worden vervangen door LED-lampen. José Chung: "Als je kiest voor LED-lampen (en dan LED-lampen die gebruik maken van zonne-energie) dan kies je voor energiebesparing en minder lichtvervuiling. En het mooie is, dat het tegenwoordig ook betaalbaar is. LED-lampen gaan meer dan 5 keer zo lang mee als traditionele lampen en verbruiken ook nog eens tot zesmaal minder energie."