Werk

Van Ojik: Flexakkoord nodig om positie flexwerkers te versterken

Fractievoorzitter Bram van Ojik is positief over het plan van werkgeversorganisatie AWVN waarmee de sociale zekerheid voor alle werkenden gaat gelden. Hij roept minister Asscher op het initiatief te nemen tot een flexakkoord tussen politiek, werkgevers en de 1,2 miljoen flexwerkers. Het flexakkoord is volgens Van Ojik nodig als aanvulling op het in 2013 gesloten sociaal akkoord.

Bram van Ojik: “Het sociaal akkoord had tot doel flexwerken minder aantrekkelijk te maken. Maar het aantal flexwerkers zal de komende jaren blijven toenemen. Daarom is het veel belangrijker om er voor te zorgen dat flexwerkers meer rechten en zekerheden krijgen. De kloof tussen werknemers met een vast contract en werkenden zonder contract moet kleiner.”

Ongeveer één derde van alle werkenden werkt onder een flexcontract. Er is grote ongelijkheid als het gaat om ontslagbescherming, scholing of doorbetaling bij ziekte. Zo moeten zelfstandigen zelf zorgen voor oudedagsvoorziening en arbeidsongeschiktheid. Ook werkenden met een nul-urencontract bouwen geen rechten op. Door de hoge kosten is één derde van de zzp-ers niet voor arbeidsongeschiktheid verzekerd.

Van Ojik: “De sociale zekerheid moet zodanig worden gemoderniseerd dat de werkende centraal komt te staan en niet de contractvorm waarin wordt gewerkt.”

Van Ojik pleit bijvoorbeeld voor een scholingsrecht voor iedereen en niet alleen voor mensen met een vast contract. Van Ojik vindt dat werkgevers ook moeten meebetalen aan betere sociale voorzieningen voor flexwerkers.

De mate waarin ZZP’ers verplicht kunnen worden om deel te nemen aan bepaalde sociale voorzieningen, zou onderdeel van gesprekken over een flexakkoord moeten zijn. Of dat gaat lijken op de voorstellen die de AWVN nu doet hangt dan af van de vraag waarover overeenstemming gevonden kan worden.