Van Ojik: Rutte moet met aanvulling Energieakkoord komen

GroenLinks-leider Bram van Ojik zal premier Rutte in het debat over de Begroting Algemene Zaken oproepen de regie over het Energieakkoord naar zich toe te trekken. Het is aan de premier om er voor te zorgen dat het kabinet komt met aanvullende concrete maatregelen waarmee we energie besparen en verduurzamen.

Van Ojik: “De uitvoering van het energieakkoord dreigt de grootste mislukking van dit kabinet te worden. Diederik Samsom heeft groot gelijk dat hij het onacceptabel noemt als de afspraken uit het Energieakkoord niet worden nagekomen. De premier is nodig om de politieke impasse te doorbreken. Bij het sociaal akkoord greep hij op tijd in. Nu mag hij het er niet bij laten zitten.”

Morgen verschijnt de ‘Nationale Energie Verkenning’ van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) waaruit blijkt dat Nederland doelstellingen op het gebied van schone energie en energiebesparing bij lange na niet gaat halen. Zelfs niet als het lukt om al het voorgenomen beleid succesvol uit te voeren. Bij de vier betrokken ministeries loopt de uitvoering vast. Zo zijn er voor de sector verkeer en vervoer nog helemaal geen afspraken om energie te besparen, werkt de fiscale regeling voor zonnepanelen niet en lukt het niet om de isolatie van gebouwen te versnellen.