Van Rijn, maak van pgb in de Zorgverzekeringswet geen wassen neus

GroenLinks vindt dat mensen de vrijheid moeten hebben om hun eigen zorg te kiezen. Een eigen, ‘persoonsgebonden budget’ (pgb) is daar een goed middel voor. GroenLinks doet met de PvdA deze week een voorstel om dit in de nieuwe Zorgverzekeringswet goed te regelen. 

Vandaag behandelt de Tweede Kamer het kabinetsvoorstel voor een pgb in de nieuwe Zorgverzekeringswet. GroenLinks wil dat daarin wordt opgenomen dat mensen volledige regie en ruimte krijgen om zelf hun zorg te kiezen. Met een eigen budget kan bijvoorbeeld iemand die hulp nodig heeft bij het douchen zelf kiezen voor een wijkverpleegkundige of een informele hulp, zoals een vriend of buurvrouw.

Zorgverzekeraars hebben in het huidige wetsvoorstel nog te veel macht om te bepalen wie een pgb kan krijgen en zij kunnen hieraan extra eisen stellen. Of iemand een pgb krijgt, is dus afhankelijk van welke zorgverzekeraar deze persoon heeft. GroenLinks Tweede Kamerlid Linda Voortman wil daarom een garantie in de wet opnemen dat zorgverzekeraars geen pgb-verzoeken mogen weigeren of extra eisen mogen stellen.  Het pgb-recht moet op dezelfde manier worden opgenomen zoals in de andere zorgwetten al het geval is.

Linda Voortman: “Iedereen heeft recht op een eigen zorgbudget, zorgverzekeraars mogen niet de macht krijgen dat recht in te perken. In het wetsvoorstel van Schippers is het pgb een wassen neus: de regie ligt bij de zorgverzekeraar in plaats van degene die zorg nodig heeft. Ik wil met mijn voorstel de keiharde garantie dat iedereen een pgb kan krijgen en regie kan voeren.”