Veel belangstelling voor Inspiratiedag GroenLinks-vrouwen

Vrouwen zijn ondervertegenwoordigd in politieke en bestuurlijke functies. Ook bij GroenLinks. De GroenLinks-werkgroep FemNet organiseerde samen met het Landelijk Bureau op zaterdag 1 juni een Inspiratiedag voor vrouwen die zo'n functie (misschien) wél zien zitten, maar nog twijfels of vragen hebben.

Ze zijn in groten getale aanwezig op zaterdag 1 juni, op het Landelijk Bureau: GroenLinks-vrouwen met voorzichtige belangstelling voor een politieke of bestuurlijke loopbaan of met  concrete ambitie in die richting. Een enkeling is al actief voor de partij en overweegt de stap naar een nieuwe rol. Gemeenteraadslid, bestuurslid van een afdeling, misschien ooit Tweede Kamerlid…. Mogelijkheden genoeg. Maar sommigen laten zich door eigen twijfels en vragen weerhouden van kandidaatstelling. Is een politieke of bestuurlijke functie iets voor mij? Hoe combineer je zo een functie met een eventuele reguliere baan en met je privéleven? Hoe kom je in aanmerking voor een politieke of bestuurlijke functie? Het zijn onder meer deze vragen die de deelnemers bespreken in de workshops. Ook wordt er gediscussieerd over de vraag hoe je met bepaalde fenomenen omgaat, waarmee je in de politieke arena geconfronteerd wordt, zoals daar zijn: “haantjesgedrag” (waaraan ook ‘hennetjes’ zich schuldig maken, volgens één van de deelnemers) en “politieke spelletjes”. In de workshop Persoonlijke presentatie presenteren de deelnemers zich in een korte, maar krachtige pitch, waarop de toehoorders feedback geven.

In de workshops ligt de nadruk op het gemeenteraadslidmaatschap. Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar hopen FemNet en het Landelijk Bureau voor die functie alvast vrouwen warm te maken. Verschillende GroenLinks-vrouwen die ervaring hebben als gemeenteraadslid en/of een andere functie zijn beschikbaar voor een speeddate, en daar wordt gretig gebruik van gemaakt. In korte één-op-ééngesprekken met deelnemers beantwoorden ze vragen en geven ze tips.

Waarom minder vrouwen dan mannen zich voor een politieke of bestuurlijke functie melden, zet Natalie Mieras, presentatietrainer, helder uiteen in haar interactieve lezing. Klaarblijkelijk onuitroeibare, traditionele verwachtingspatronen ten aanzien van mannen enerzijds en vrouwen anderzijds liggen hieraan ten grondslag. Carrière maken als vrouw? Zorg eerst dat thuis bij je gezin alles op orde is en dat je er goed uitziet. Maar dan nog: veel vrouwen onderschatten hun capaciteiten. “Vrouwen moeten zich ervan bewust zijn dat ze politieke of bestuurlijke functie aankunnen”, zegt dagvoorzitter Liesbeth Tettero bij de opening van de dag. Wellicht hebben het programma en de animerende onderlinge gesprekken een bijdrage geleverd aan die bewustwording.     

Politieke ambitie, en dan...?