Vendrik: door overheid ontwikkelde software moet open.

Als de overheid zelf software gaat ontwikkelen, dan moet de broncode daarvan ook openbaar worden. Dat stelt Kees Vendrik in vragen aan het ministerie van Economische Zaken. Het ministerie van Economische Zaken is zelf computerapplicaties aan het ontwikkelen om de regeldruk en de administratieve lasten voor ondernemingen te verlichten.

Kees Vendrik wil weten of de software van Economische Zaken inderdaad open source wordt. De broncode van open source-software is openbaar, zodat gebruikers zelf verbeteringen kunnen aanbrengen in de programma's. De Tweede Kamer heeft in 2002 de motie Vendrik aangenomen, die ondermeer als doel heeft het gebruik van open source-software in de publieke sector te stimuleren.Vragen van het lid Vendrik (GroenLinks) aan de minister van economische zaken over softwareverstrekking door de rijksoverheid (ingezonden 4 augustus 2009).

  1. Bent u bekend met het artikel 'Overheid vraag geld voor software' uit de Computable van 27 juli 2009?
  2. Klopt het dat het Ministerie van Economische Zaken opdracht heeft gegeven tot het ontwikkelen van de software zoals beschreven in het artikel?
  3. Betekent dit zodoende dat de overheid leverancier wordt van software?
  4. Is de broncode van de beschreven software openbaar of bent u eventueel  voornemens deze in een later stadium vrij te geven?
  5. Indien sprake is van closed source software hoe zorgt het Ministerie van Economische Zaken er dan voor dat er voldoende ruimte is voor  andere aanbieders om een concurrerend product aan te bieden?
  6. Kunt u aangeven hoe het actieplan Nederland Open in Verbinding zich verhoudt tot de in het artikel genoemde software?

Toelichting: Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen ter zake van de leden Neppérus en Elias (beiden VVD), ingezonden 31 juli 2008.