Vendrik: schaf ingewikkelde regels voor mini-windmolens af

De regels voor mini-windmolens moeten versoepeld worden. Dat vindt GroenLinks-Kamerlid Kees Vendrik. Nu vallen kleine windmolens onder dezelfde wetgeving als de grote windmolens. De lange procedure maakt het voor veel mensen onaantrekkelijk een kleine windmolen op hun dak te plaatsen. Ook zouden de mini-windmolens wat GroenLinks betreft onder dezelfde subsidieregeling moeten vallen als zonnepanelen.

Nederland is koploper in de productie van mini-windmolens, zo blijkt uit het visiedocument van de NWEA. Dit zijn windmolens die zo klein zijn dat ze op gebouwen, industrieterreinen of langs wegen geplaatst kunnen worden. Als de sector zich door blijft ontwikkelen, kan dit werkgelegenheid bieden aan 260 mensen en kunnen er genoeg windmolens geproduceerd worden om 10.000 huishoudens van groene stroom te voorzien. RegelgevingOndanks het feit dat de helft van de modellen mini-windmolens hier geproduceerd worden, zijn er in Nederland maar 300 mini-windmolens in gebruik. Dat komt doordat mini-windmolens in Nederland aan dezelfde wetgeving moeten voldoen als grote windmolens. De lange ingewikkelde procedures maken het bijzonder onaantrekkelijk om een miniwindmolen te plaatsen. SubsidieOndanks het feit dat mini-windmolens net zo kosteneffici├źnt zijn als zonnepanelen, komen ze niet in aanmerking voor subsidie. GroenLinks wil dat Minister van der Hoeven deze problemen aanpakt zodat het makkelijker en goedkoper wordt om deze mini-molens te plaatsen en Nederland zijn koplopers positie kan versterken.KamervragenVragen van het lid Vendrik aan Minister van der Hoeven (EZ) over de mogelijkheden voor kleine windturbines in Nederland.

  1. Bent u bekend met het visiedocument miniwindturbines van NWEA?
  2. Bent u het met GroenLinks eens dat aangezien 7 van de 14 bestaande modellen van miniturbines in Nederland worden geproduceerd hier goede export mogelijkheden liggen en Nederland een koploper kan worden op het gebied van deze technologie? Zo neen, waarom niet?
  3. De verwachting is dat de bestaande 20 leveranciers voor miniwindturbines in 2020 voor 260fte aan arbeidsplaatsen kan zorgen als er 1000 turbines per leverancier worden geproduceerd. Daarbij komt nog de banen voor onderhoud en plaatsing. Bent u het met GroenLinks eens dat deze sector daarmee een belangrijk aandeel kan leveren aan de Nederlandse arbeidsmarkt? Zo neen, waarom niet?
  4. Op dit moment vallen miniwindturbines onder de wetgeving voor grote windturbines. Bent u het met GroenLinks eens dat miniwindturbines met andere omstandigheden te maken hebben dan gewone windturbines omdat ze veel kleiner zijn waardoor ze in de bebouwde omgeving en op gebouwen kunnen worden geplaatst en hiervoor andere wetgeving en vergunningsprocedures moet gelden? Zo neen, waarom niet?
  5. Onder de huidige SDE regeling kunnen mensen die een miniwindturbine willen plaatsen geen aanspraak maken op subsidies. Terwijl opschalen en doorontwikkelen van de technologie nodig is voor het succes van miniwindturbines. Bent u bereid te kijken naar een subsidieregeling voor kleine windturbines? Zo ja, aan wat voor maatregelen denkt u? Zo neen, waarom niet?