Afgelopen december rezen er vragen over de wijze waarop ik gebruik maakte van de regeling verblijfskostenvergoeding voor Tweede Kamerleden. Ik heb steeds naar eer en geweten gehandeld. Om beter inzicht te krijgen in de regeling verblijfskostenvergoeding heb ik de onafhankelijk adviseur integriteit Tweede Kamer gevraagd om mijn handelwijze te toetsen aan de Wet Schadeloosstelling.

De conclusie van de onafhankelijk adviseur is helder: ik heb gehandeld conform de regeling verblijfskostenvergoeding. Na jarenlang actief te zijn geweest als wethouder in Leeuwarden wilde ik als Fries Kamerlid de band tussen de regio en mij ook blijvend fysiek vormgeven. In de maanden dat ik ernstig ziek was en in de lange herstelperiode daarna kon ik helaas minder in Leeuwarden zijn.

Om geen enkele twijfel over mijn intentie en integriteit te laten bestaan én om mijn goede wil te tonen, wil ik wel een gebaar maken. Alhoewel ik hiertoe op geen enkele manier verplicht ben, zal ik het verschil tussen mijn verblijfskostenvergoeding in Leeuwarden en Den Haag over de periode maart 2018 en november 2019 terugstorten.

Omdat de uitvoering van de regeling verblijfskostenvergoeding in de praktijk blijkbaar tot onduidelijkheid kan leiden, geef ik in overleg met de fractie tenslotte de Kamervoorzitter in overweging om samen met het Presidium tot een toelichting op deze regeling te komen. Dit om te voorkomen dat huidige of toekomstige Kamerleden in een vergelijkbare onverkwikkelijke situatie terecht kunnen komen.

Isabelle Diks