In veel buitenlandse media is hard geoordeeld over het uitzettings-beleid van Verdonk. GroenLinks wil weten of de minister hiervan geschrokken is, omdat ze een open brief schreef naar de Financial Times, en of ze zelf van mening is dat de 'afstotende' werking van haar beleid is doorgeschoten.

De volgende schriftelijke vragen zijn door Marijke Vos en Femke Halsema getseld aan de minister van Vreemdelingenzaken en Integratie:

1. Welk motief gaf voor u de doorslag om een open brief te sturen naar The Financial Times, die op 1 maart onder de kop 'Dutch asylum policy is not motivated by intolerance' werd gepubliceerd?
2. Bent u geschrokken van de berichtgeving in de buitenlandse media over de eenmalige maatregel en uw uitzettingsbeleid?*
3. Zo nee, hoe oordeelt u dan over de negatieve beeldvorming die over Nederland is ontstaan?
4. Uw beleid is gestoeld op de door u gepercipieerde noodzaak om de zogenaamde 'aanzuigende' werking van het asielbeleid zoveel mogelijk in te dammen. Mag uit het sturen van de brief worden afgeleid, dat u zich realiseert dat de recente maatregelen zijn doorgeschoten in hun 'afstotende' werking?
5. Bent u van plan nog meer activiteiten te ondernemen ten einde de negatieve beeldvorming in andere landen te beïnvloeden en wilt u de Kamer daarover informeren?
6. Kunt u dan aangeven of het dan gaat om een andere 'spin' te geven aan bestaand beleid, of overweegt u ook een aanpassing van het beleid?

* Zie voor een overzicht de Volkskrant van woensdag 3 maart 2004