Verdrag van Lissabon: GroenLinks verheugd over Iers ja

Alles wijst er op dat de Ierse kiezers in meerderheid ja hebben gezegd tegen het Verdrag van Lissabon. GroenLinks is verheugd over die uitslag.

"Ik feliciteer de Ierse burgers met hun keuze", zegt Mariko Peters, Tweede Kamerlid voor GroenLinks. "We hebben een sterker Europa nodig om de klimaatcrisis, de financiële crisis en de economische crisis aan te pakken. Veel Ieren lijken goed te beseffen dat ze samen met andere Europeanen de crises te lijf moeten gaan"

GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini wil dat de presidenten van Polen en Tsjechië het Verdrag van Lissabon snel bekrachtigen, zodat het eindelijk in werking kan treden.

"De parlementen van Polen en Tsjechië hebben het verdrag al lang goedgekeurd. Een meerderheid van de bevolking staat erachter. Het Tsjechische Constitutionele Hof kan de laatste klacht tegen Lissabon snel afhandelen, als president Klaus meewerkt. Er is geen excuus meer voor vertragingspolitiek."

Sargentini wil dat de landen van de Europese Unie druk uitoefenen op de Tsjechische president Klaus. "De weigerachtigheid van Klaus grenst aan machtsmisbruik. Hij schaadt daarmee de belangen van Tsjechië. Omdat Lissabon nog niet van kracht is moet de nieuwe Europese Commissie minder leden tellen dan het aantal lidstaten. Minstens één land zal tijdelijk afstand moeten doen van een eigen eurocommissaris. Ik kan me moeilijk voorstellen dat het Europarlement eind dit jaar akkoord gaat met een eurocommissaris uit Tsjechië als de president van dat land de democratisering van de EU blijft saboteren."

Zie ook: