Om verdere speculaties over de toedracht rond het lekken van vertrouwelijke informatie te voorkomen meldt Bram van Ojik, fractievoorzitter van GroenLinks vandaag het volgende:

Het presidium van de Tweede Kamer heeft gisteren besloten om een onderzoek in te stellen naar het lekken naar de pers van namen van sollicitanten naar de functie van Nationale Ombudsman. De fractie van GroenLinks steunt dat besluit. Het is goed dat dit tot op de bodem wordt uitgezocht.

Naar aanleiding van dat lekken en het presidiumbesluit ben ik in gesprekken binnen de fractie en met de Kamervoorzitter nagegaan welke rol leden van mijn fractie daarin eventueel gespeeld zouden kunnen hebben.

Op basis daarvan heb ik twee conclusies getrokken: niemand in mijn fractie is op enigerlei wijze betrokken geweest bij het lekken van vertrouwelijke informatie naar de pers.

Wel is gebleken dat Kamerlid Linda Voortman, nadat ze stukken vertrouwelijk had ingezien, hierover binnen de fractie heeft gesproken. Zij en ik betreuren dat ten zeerste. Dat had niet mogen gebeuren.

Conform de strekking van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer heb ik daarom besloten Linda Voortman met onmiddellijke ingang voor één maand, het reces niet meegerekend, van het Kamerwerk voor GroenLinks uit te sluiten.

Bram van Ojik