Verklaring Jolande Sap

Bericht aan de leden en kiezers van GroenLinks over het neerleggen van haar functie als politiek leider en fractievoorzitter van GroenLinks

Beste leden en kiezers van GroenLinks,

De afgelopen weken ben ik me zeer bewust geweest van de commotie die bij sommigen ontstond nadat het partijbestuur op 13 september het bericht uitbracht dat de ‘partijtop verheugd’ was dat ik bleef.In de weken hierna heb ik echter zoveel steun van leden ontvangen, dat ik onvoldoende aanleiding zag om alsnog de eer aan mijzelf te houden.Mijn belangrijkste redenen om aan te blijven na de dramatische verkiezingsuitslag waren de volgende:- voorafgaand aan de verkiezingen, toen de peilingen al heel slecht waren, heb ik een mandaat van bijna 85% van de leden gekregen;- hoewel ik als politieke leider de eerste verantwoordelijkheid draag, is en was ook duidelijk dat meerdere oorzaken ten grondslag liggen aan de slechte uitslag;- in reactie op deze uitslag is de Commissie Van Es aangesteld. Deze Commissie moet uitsluitsel geven over de oorzaken van het verlies en vervolgens is het congres het orgaan dat daaraan consequenties moet verbinden;- tot de dag van vandaag is mij onduidelijk welke oplossing een overhaast vertrek biedt (voordat het Commissie- onderzoek is afgerond).Nu de partijtop het vertrouwen in mij opzegt, hetgeen ik zeer betreur, zie ik geen andere mogelijkheid dan mijn functie als politiek leider, fractievoorzitter en kamerlid van GroenLinks neer te leggen. Ik doe dit met pijn in het hart.Ik dank de leden en kiezers van GroenLinks voor het in mij gestelde vertrouwen en wens hen alle sterkte in deze moeilijke periode in het bestaan van GroenLinks.Hartelijke groet,Jolande Sap