Verplichte aansluiting gas moet uit de wet

De aansluitplicht voor woningen en bedrijfspanden op aardgas moet uit de wet, zodat er meer ruimte komt voor alternatieve warmtebronnen, zoals restwarmte. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een motie van Liesbeth van Tongeren, die dat regelt. De Kamer steunde bovendien Van Tongerens motie om gemeenten een regierol te geven in het gasvrij maken van bestaande wijken.

Van Tongeren: “Heel mooi dat een meerderheid heeft ingestemd met zowel mijn motie om bij nieuwbouw geen verplichte aardgasaansluiting meer te hebben als om gemeentes de regie te geven in een route naar gasloze bestaande wijken. Ik roep minister Kamp op hier zo snel mogelijk werk van te maken. Want door onze bebouwde omgeving van het aardgas af te halen wordt de energierekening goedkoper, profiteert het milieu en hoeven we minder aardgas op te pompen in Groningen.”

Vorige week presenteerde Van Tongeren ‘Energietransitie begint ook thuis’, een actieplan dat comfortabel leven zonder aardgas mogelijk wil maken. Daar horen maatregelen bij als het schrappen van de aansluitplicht op aardgas voor nieuwbouw en meer regie bij gemeentes om aan te sturen op gasloze wijken.