Verplichte verantwoording grote bedrijven over diversiteitsbeleid

GroenLinks wil dat grote bedrijven verplicht worden om verantwoording af te leggen over hun diversiteitsbeleid. Dat zal Tweede Kamerlid Linda Voortman woensdag voorstellen in een Kamerdebat over discriminatie.

Voortman stelt dat er nog veel moet gebeuren om de emancipatie van vrouwen en allochtonen in het bedrijfsleven op een acceptabel niveau te brengen. Zo is nog slechts 9% van alle directieleden in het bedrijfsleven vrouw, en wordt het aandeel allochtonen in de bedrijfstop tussen de 1% en 2% geschat.

“De top van het bedrijfsleven is nog altijd een ondoordringbaar bastion vol blanke mannen. We laten veel talent onder vrouwen en allochtonen liggen,” stelt Voortman.

Voortman stelt voor om grote bedrijven te verplichten een diversiteitsclausule op te nemen in hun jaarverslag, waarin ze rapporteren over wat ze hebben gedaan om hun personeelsbestand zoveel mogelijk een afspiegeling van de samenleving te laten zijn.

Voortman: “Pas wanneer we weten wat bedrijven daadwerkelijk doen om meer vrouwen en allochtonen aan het roer te krijgen, kan de overheid zien welke bedrijven het meest maatschappelijk verantwoord ondernemen, en daar bij het aangaan van contracten op letten.”