Goede zorg op maat
Goede zorg op maat

Verschuif macht van zorgverzekeraar naar wijkverpleegkundige

Niet zorgverzekeraars, maar zorgverleners en patiënten moeten voortaan samen bepalen wat goede zorg is. Dat stelt GroenLinks-Tweede Kamerlid Linda Voortman vanavond voor in het Kamerdebat over de status van de zorghervormingen. Zorgverleners geven aan te weinig tijd over te houden voor het verlenen van goede zorg, vanwege al de verantwoording waar zorgverzekeraars om vragen.

Voortman stelt voor om niet langer zorgverzekeraars te laten bepalen wat goede zorg is. Die “kwaliteitsuitvraag” leidt tot nodeloos veel papierwerk dat ingevuld moet worden door zorgverleners. Voortman wil dat niet de zorgverzekeraars, maar de zorgverleners voortaan laten bepalen wat goede zorg is.

Voortman: “Om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de door hen ingekochte zorg vragen zorgverzekeraars tal van gegevens op van zorgverleners. Van verzekeraar A moet het zus, van verzekeraar B moet het zo Die bureaucratische molen gaat ten koste van datgene wat wijkverpleegkundigen het liefste doen: namelijk goede zorg verlenen. Niet de zorgverzekeraar, maar de patiënt en de zorgverlener samen kunnen het beste bepalen wat goede zorg is.”

Vorige week donderdag luidde PvdA-leider Diederik Samsom de noodklok. “Hun reflex van totale controle en risicobeheersing is de fundamentele bedreiging voor nieuwe zorg”, zei hij in NRC Handelsblad. Voortman deelt die analyse en wil daarom dat het kabinet maatregelen treft om de macht van zorgverzekeraars te beperken.

Voortman: “Vanavond gaan we zien of het bij een loze oproep blijft, of dat een meerderheid van de Tweede Kamer werkelijk bereid is om de regels zo aan te passen, dat de macht van zorgverzekeraars wordt ingeperkt."