Rik Grashoff congres december 2016

Vijf vragen aan de Groenste Politicus van Nederland

Rik Grashoff is de Groenste Politicus van Nederland. Hij won eind vorig jaar de verkiezing van Natuurmonumenten. Een gesprek met Rik.

Volgens de jury van de Groenste Politicus-verkiezing is Rik Grashoff een ‘groene straatvechter’, die met een ‘knap staaltje politiek’ gebruik van het giftige glyfosaat (bekend van het middel RoundUp van Monsanto) sterk heeft beperkt. Ook is Rik beloond met de titel om zijn inzet voor het behoud van weidevogels, zijn pleidooi voor weidegang van koeien, kleinschalige landbouw en het terugdringen van bestrijdingsmiddelen. ‘Een politicus die zich realiseert dat natuur in Nederland zich niet beperkt tot onze natuurgebieden alleen,’ valt er in het juryrapport te lezen.

Mooie woorden van de jury, Rik. Hoe is het om Groenste Politicus te zijn?

Het zijn prachtige woorden en het is een enorme eer dat ik deze prijs heb gewonnen. En ook zeker niet vanzelfsprekend, want de andere genomineerden hebben zich ook hard gemaakt voor natuur, de afgelopen tijd.

Ik vind het heel bijzonder dat mijn inspanningen voor de weidevogels, de koeien in de wei en tegen bestrijdingsmiddelen als glyfosaat zo zijn opgevallen. Maar dit is natuurlijk niet een prijs voor mij alleen. Het is een beloning voor alle boeren die aan weidevogelbeheer doen, die hun koeien in de wei laten grazen, die hun veestapel niet groter laten groeien dan hun grond aankan. Het is een beloning voor iedereen die zich hard maakt voor de natuur. Dan denk ik ook aan het fantastische werk van talloze GroenLinksers, die op lokaal, provinciaal en nationaal niveau hun handen uit de mouwen steken voor natuurbehoud.

Geeft deze prijs een extra stimulans om te blijven werken aan jouw idealen?

Zeker. Neem bijvoorbeeld de weidevogels. Daar gaat het nog altijd niet goed mee. Ik wil dit absoluut oplossen. Er is nu nog te weinig politieke wil in Den Haag, en zeker bij de staatssecretaris, om dit probleem echt aan te pakken. Er is dus nog veel werk aan de winkel, maar het draagvlak groeit. Zie bijvoorbeeld het verzet dat er kwam toen dit kabinet bebouwing in de kust wilde toestaan. Door dit verzet uit de samenleving heeft het kabinet zijn plannen moeten aanpassen. Dat stemt me hoopvol voor de toekomst.

Wat zijn je plannen voor de komende tijd?

Natuurlijk heel erg goed campagne voeren en iedereen vertellen van onze plannen voor Nederland. Maar ook naast de campagne is er nog veel werk in de Kamer te verrichten, ook voor de verkiezingen. Eind vorig jaar werd een motie van mij en de PvdA aangenomen die het kabinet dwingt tot het opstellen van een concreet en ambitieus actieplan om de weidevogels te redden. Dat plan moet er uiterlijk 1 februari zijn. De komende weken worden dus cruciaal voor het behoud van de weidevogels.

Ook hebben we nog de behandeling in de Kamer van de initiatiefnota 'Wei voor de koe', die SP, D66 en GroenLinks gezamenlijk hebben ingediend. Ook een zeer belangrijk thema, want er gaan steeds meer koeien uit de wei en in ruil daarvoor komen megastallen. Dat moet zeker veranderen.

De verkiezingen staan ook voor de deur. Wat moet een volgend kabinet beter doen voor de natuur?

Vooral veel meer ambitie tonen. Dit kabinet heeft echt enorme steken laten vallen. Neem bijvoorbeeld de begroting van 2017. Het kabinet kiest ervoor om 1,5 miljard te investeren in beleid. Maar hoeveel daarvan gaat naar de natuur? Niks. Dit kabinet trekt geen cent extra uit voor de natuur. Had er niet ook maar een schijntje van dit geld kunnen gaan naar bijvoorbeeld het behoud van de weidevogels? In mijn initiatiefnota ‘Vogels de weide wereld in’, die ik vorig jaar presenteerde, stel ik een ambitieus plan voor, waarmee we vogels als grutto’s, scholeksters en graspiepers enorm helpen. Kosten? 20 miljoen, waarvan er 10 een verschuiving van al bestaande uitgaven is. Zo’n bedrag kan niet gevonden worden voor de natuur? Dat geloof ik niet. Dit kabinet heeft geen gebrek aan geld, het heeft een gebrek aan politieke wil om de natuur te redden. Als deze regering het niet doet, dan moet het zeker geregeld worden in het volgende regeerakkoord.

Hoe zou jij dat anders doen?

Meer investeren in de natuur dus en extra natuurgebieden realiseren, zoals de Markerwadden of het Oostvaarderwold. Dat doet GroenLinks bijvoorbeeld in ons verkiezingsprogramma. We investeren enkele honderden miljoenen extra. Dat is nodig voor de uitbreiding en versterking van het Natuurnetwerk Nederland en betere soortenbescherming, zoals voor de weidevogels. Ik ga me er de komende tijd hard voor maken dat verstandig natuurbeleid een hoge prioriteit wordt in Den Haag!