Vijfpuntenplan: Investeer in meer verpleegkundigen en betere zorg

GroenLinks doet vandaag op de Dag van de Verpleging vijf voorstellen om de komende jaren flink in verpleegkundigen te investeren en om de zorg slimmer in te richten. GroenLinks-lijsttrekker Femke Halsema lanceert het vijfpuntenplan vandaag samen met Kamerlid Jolande Sap:

“Er zijn de komende jaren steeds meer verpleegkundigen en verzorgers nodig. Ook in moeilijke tijden moeten we de zorg niet in de steek laten, maar er juist in investeren.”

1.Meer personeel en minder werkdruk

GroenLinks wil structureel 400 miljoen euro investeren in meer personeel voor instellingen in de thuiszorg, verpleging en gehandicapten- en geestelijke gezondheidszorg. In ruil hiervoor gaan deze instellingen de zorg kleinschaliger organiseren en meer op maat aanbieden, zodat de werkdruk minder wordt. Hiermee kunnen in 2015 zo’n 15.000 extra mensen in de zorg aan de slag.

Volgens Halsema zijn extra verpleegkundigen hard nodig. Niet alleen door de vergrijzing, maar ook omdat mensen steeds langer leven en er veel verzorgend personeel met pensioen gaat. “Als we niks doen dan dreigt de zorg te verschralen door grote personeelstekorten. De zorg zal dus een aantrekkelijke sector moeten worden voor jongeren, herintredende vrouwen en overstappers uit andere sectoren.”

2. Meer wijkverpleegkundigen

In het plan staat verder dat GroenLinks kleinschalige en meer thuisgebonden zorg wil verdubbelen. De verpleegkundige en verzorgende moet weer een centrale plaats gaan innemen in de zorg thuis en in een instelling. Daarvoor is nodig dat zij de ruimte krijgen om echt aandacht te besteden aan hun patiënten en cliënten.

“Een patiënt kan niet door de ene collega wordt bezocht voor het aantrekken van steunkousen en door een andere voor het toedienen van insuline. Dat is lastig voor mensen en zorgt voor eenzijdiger werk, extra reistijd en tijdsdruk bij verpleegkundigen. Wij willen de wijkverpleegkundige terug die de mensen uit haar buurt kent en meer verantwoordelijkheden krijgt rondom de zorg van patiënten”, aldus Sap.

3. Aantrekkelijk en veelzijdig takenpakket

De taken van verpleegkundigen en verzorgenden versmallen steeds verder. Dat maakt het werk niet leuker en staat maatwerk in de weg. GroenLinks wil (wijk)verpleegkundigen juist meer verantwoordelijkheden geven in de zorg rondom de patiënt. Medische handelingen die ook prima door een verpleegkundige kunnen worden uitgevoerd worden aan hen overgedragen door artsen en specialisten. Dat maakt de zorg persoonlijker en efficiënter.

4. Minder bureaucratie

GroenLinks wil verder dat indicatiestelling zoveel mogelijk in handen komt van huisartsen en wijkverpleegkundigen. Zij staan dichter bij de mensen en zijn veel beter in staat om snel aan te geven of ze behoefte hebben aan zorg.

5. Goede scholing en loopbaanmogelijkheden

Tenslotte moet de aantrekkelijkheid van de sector worden vergroot door een investering van 100 miljoen euro in scholing en voldoende loopbaanmogelijkheden. De zorg wordt een veelzijdige sector, waar je je leven lang uitdagend werk kan vinden.

Meer informatie

  • De GroenLinks-Kamerleden zijn de hele dag in touw voor de zorg. Zo spreekt Jolande Sap om 13.00 uur op de landelijke zorgmanifestatie op het Plein in Den Haag. Naima Azough gaat om 12.30 uur speeddaten met verpleegkundigen in café Dudok in Den Haag.
  • Lees meer over verpleegkundige zorg
  • Download het vijfpuntenplan, hieronder: