"Vluchtelingen zijn de lakmoesproef voor Nederlands EU-voorzitterschap."

De actualiteit vraagt  om een ambitieus voorzitterschap dat alles op alles zet om Europa solidair te maken, zegt senator Tineke Strik. Niet alleen met elkaar, maar ook met de vluchtelingen. De deal met Turkije betekent geen van beide. Het afschuiven van vluchtelingen brengt hen in gevaar. 

 

Het Europese asielbeleid is failliet. Landen trekken muren op, Nederland doet dat bijvoorbeeld door langere wachttijden. De houding van EU-lidstaten zit vol tegenstrijdigheden: de herverdelingsafspraken worden massaal verzaakt, terwijl asielzoekers gedwongen worden om in Griekenland te blijven. De Dublin Verordening heeft gefaald, stellen de Europese Commissie, Duitsland en Nederland en tóch hamert Staatssecretaris Dijkhoff op handhaving van de Dublinregels.

Achter alle mooie woorden over steun, gaan toch vooral pogingen schuil om de migratie naar Europa naar nul terug te brengen. We hebben goede asielnormen op papier, maar ze worden niet nageleefd. Bovendien geven ze geen recht op een veilige overkomst naar Europa. Een bindend uitnodigingsbeleid is daarom hard nodig. En als ze in Europa aankomen, zadelen we Griekenland en Italie op met de behandeling van hun asielverzoeken. Landen hebben afgesproken om 160.000 asielzoekers vanuit deze landen te herverdelen, maar de teller staat na een half jaar nog maar op 500. Dat maakt de EU ongeloofwaardig. 

Brexit
Voor daadwerkelijk misbruik van grootschalige fraude door Oosteuropeanen zijn door de lidstaten nooit bewijzen geleverd. In de nieuwe afspraken zijn deze bewijzen niet meer nodig, om toch de rechten van alle Unieburgers te kunnen aantasten. Oud-premier Kok noemde dit onacceptabel, omdat de afspraak breekt met de gelijke behandeling van Unieburgers.
Als de Britten tegen stemmen en de Unie verlaten, moet een plan B beschikbaar zijn. Wat wordt in dat geval de positie van het Verenigd Koninkrijk ten opzichte van de Europese Unie?

Oekraïne
De regering is voorstander van het associatieverdrag met Oekraïne. Toch spreekt zij zich daarover niet publiekelijk uit, terwijl een actieve pro-campagne hard nodig is. Het associatieverdrag is immers in het belang van stabiliteit, democratie en rechtstatelijkheid aan onze EU-grenzen. 

Transparantie
Het referendum gaat ook over de waardering van Nederlanders voor de Europese samenwerking. Transparantie is van groot belang. Het Hof van Justitie maakte in het arrest access info Europe duidelijk dat meer openheid voor het publiek zelfs cruciaal is voor het democratische gehalte van Europa. Om die reden zou de Raad niet moeten treuzelen met volledige naleving van dat arrest.

Financiën
De economische crisis in Griekenland is nog lang niet van de baan. Nederland en Duitsland stellen als voorwaarde voor het derde leningenpakket dat het IMF meedoet. Het valt op dat het Europese investeringsprogramma EFSI nog geen projecten in Griekenland heeft opgestart. Dergelijke projecten lijken vooral bij de beter georganiseerde landen terecht te komen, zoals bij ons.

Belastingontwijking
De regering noemt zich voortrekker op het gebied van belastingontwijking, maar dat blijkt niet uit haar gedrag. Het kabinet gaat bijvoorbeeld in beroep tegen de uitspraak over Starbucks en wil geen inzicht geven over de belastingafspraken die zij met IKEA gemaakt heeft. Die afspraken hebben IKEA een miljard aan belastingontwijking opgeleverd.

Het is een mooie ambitie voor het EU-voorzitterschap om transparantie te bevorderen, waaronder publieke country by country reporting, inclusief informatie over tax rulings.

Klimaatafspraken
In Parijs spraken wereldleiders af om de opwarming van de aarde ver onder de twee graden te houden. Dat betekent dat ons Europese beleid flink aangescherpt moet worden. Het is teleurstellend dat de Commissie pas in 2023 wil bekijken of het beleid na 2030 verder aangescherpt zou moeten worden. De afspraken voor 2020 zouden moeten worden aangescherpt en Nederland zou daarin als voorzitter van de EU het voortouw moeten nemen.