Voedselverspilling aangepakt door afschaf houdbaarheidsdatum

GroenLinks is blij dat de regering de mogelijkheid gaat onderzoeken om de houdbaarheidsdata op eetbare producten te versoepelen of zelfs af te schaffen. Tweede Kamerlid Arjan El Fassed had hiertoe een motie ingediend waar een meerderheid van de Kamer zich dinsdag achter schaarde. El Fassed: ”In Nederland wordt per jaar minstens 9,5 miljoen ton aan voedsel verspild. Onderzoek toont aan dat deze voedselverspilling aanzienlijk verminderd kan worden als de wetgeving rondom de houdbaarheid van voedsel wordt versoepeld. Ik ben blij dat hiertoe nu een stap in de goede richting is gezet.”

Ongeveer een derde van de jaarlijkse wereldvoedselproductie, circa 1,3 miljard ton, gaat verloren of wordt verspild. Dat terwijl een kwart van de wereldbevolking leeft in gebieden waar hongersnood heerst of de kans op honger groot is.

El Fassed: “ Het terugdringen van voedselverspilling is effectiever dan het verder opvoeren van de voedselproductie om de schaarste aan te pakken. De ‘Ten minste houdbaar tot’-termijn is daar debet aan. Voedsel wordt vaak ten onrechte weggegooid, dat leidt tot onnodige verspilling, vooral bij bedrijven en supermarkten.”

In Nederland gooien we per jaar 4,4 miljard euro onnodig in de vuilnisbak. Dat komt omdat we vaak voedsel weggooien als het ‘over de datum’ is.

Maar vaak beschikken ook niet-bederfelijke producten over een houdbaarheidsdatum, terwijl ze niet eens kunnen bederven.

Met de GroenLinks motie wordt de regering opgeroepen om de wetgeving rondom de houdbaarheid van voedsel te versoepelen en daarnaast te kijken hoe de ‘Ten minste houdbaar tot’-termijn voor niet-bederfelijke producten kan worden afgeschaft.